středa 12. srpen 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Tři docenti dnes od rektora převzali jmenovací dekrety

Tři docenti dnes od rektora převzali jmenovací dekrety

009.jpg
Docentka Klára Kalinová

Petra Taušl Procházková a Klára Kalinová jsou novými docentkami, Jan Březina novým docentem. Rektor Miroslav Brzezina dnes také spolu s děkany předal diplomy 14 čerstvým doktorům.

Při dnešním slavnostním jmenování nových docentů a před promocemi doktorů řekl Miroslav Brzezina, rektor Technické univerzity v Liberci:

„Věda vyžaduje mimo jiné trpělivost, nalezení nových poznatků se bez ní neobejde. Trpělivost je jednou ze ctností, která odlišuje ty, jež své nové myšlenky nemají tak promyšleny, od těch, kteří dovedou zdůvodnit každý detail svého myšlenkového pochodu, jenž vede k odhalení nových věcí. Všichni, kdo tu dnes stojíte, jste trpělivost prokázali, protože jste obhájili své práce, ve kterých také podle zákona musí být nové myšlenky a nové poznatky.“

Před Vědeckou radou Ekonomické fakulty TUL se habilitovala a jmenovací dekret dnes převzala

Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Petra Taušl Procházková je odbornou asistentkou na katedře podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Dne 26. března 2018 bylo zahájeno její habilitační řízení v oboru Podniková ekonomika a management. Dne 18. října 2018 obhájila habilitační práci „Specifika sociálního podnikání v kontextu českého prostředí“ a přednesla habilitační přednášku na téma „Koncept sociálního podnikání v mezinárodním měřítku“.

Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D., je jmenována docentkou ve vědním oboru Podniková ekonomika a management.

Před Vědeckou radou Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL se habilitovali a jmenovací dekret z rukou rektora dnes převzali:

Mgr. Jan Březina, Ph.D.

Jan Březina je odborným asistentem s vědeckou hodností na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL a současně vědecko-výzkumným pracovníkem na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI). Dne 10. dubna 2018 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru Aplikované vědy v inženýrství. Dne 3. října 2018 obhájil habilitační práci „Transport processes in fractured porous media“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Simulace transportních procesů v rozpukaném porézním prostředí“.

Mgr. Jan Březina, Ph.D.,  je jmenován docentem ve vědním oboru Aplikované vědy v inženýrství.

Ing. Klára Kalinová, Ph.D.

Klára Kalinová je odbornou asistentkou s vědeckou hodností na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL a současně vědecko-výzkumným pracovníkem na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI).

Dne 9. března 2018 bylo zahájeno její habilitační řízení v oboru Aplikované vědy v inženýrství. Dne 28. listopadu 2018 obhájila habilitační práci „Návrh a optimalizace akustických systémů založených na synergii membránového a dutinového rezonátoru“ a přednesla habilitační přednášku na stejné téma.

Ing. Klára Kalinová, Ph.D.,  je jmenována docentkou ve vědním oboru Aplikované vědy v inženýrství.

Rektor Miroslav Brzezina spolu s děkanem fakulty strojní Petrem Lenfeldem, děkanem ekonomické fakulty Miroslavem Žižkou a proděkanem fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Zbyňkem Koldovským dnes také předali diplomy novým držitelům titulu „Ph.D.“ Jsou jimi…

na fakultě strojní:

Ing. Lucie Heligar Svobodová

Ing. Jiří Komárek

Ing. Pavel Novák

Ing. Pavel Srb

Ing. Lukáš Zuzánek.

Na ekonomické fakultě:

Ing. Bc. Marián Lamr

Ing. Světlana Myslivcová, ING.PAED.IGIP

Ing. Radka Pittnerová.

A na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií:

Mgr. Iva Dolinová

Ing. Lenka Kosková Třísková

Ing. Ondřej Matoušek

Nhung Anh Huynh, M.Sc

Ing. Petr Parma

Ing. Jakub Říha.

Nově jmenovaným docentkám a docentovi i novopečeným doktorkám a doktorům gratuluje také redakce T-UNI.

28.02. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání