pondělí 18. leden 2021   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Věda a výzkum > S Fraunhoferovým institutem zakládáme Centrum excelence

S Fraunhoferovým institutem zakládáme Centrum excelence

Automatizované zpracování, např. 3D modelů lidských tkání, je jedním z budoucích cílů

Technická univerzita v Liberci (TUL) a německý Fraunhoferův institut pro výzkum silikátů (ISC) spojují své síly a zřizují nové Centrum excelence.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL uzavřel s Fraunhoferovým institutem jako jedna z mála českých institucí smlouvu o spolupráci (Memorandum of understanding). Společným cílem obou institucí je využít silných synergických kompetencí v oblasti nanomateriálů a technologií k rozvoji dalších výzkumných aktivit a rozšíření spolupráce v západní, střední a východní Evropě.

Aby se vznik centra co nejvíce urychlil, navrhují partneři zahájit spolupráci v oblastech společných odborných znalostí a zájmů. Pro výměnu know-how a výsledků výzkumu ústavy vytvoří digitální datový prostor. Základem spolupráce je týmový projekt NANOMATCON (Multifunkční nanočástice a strukturované materiály), financovaný v rámci evropského programu Horizont 2020, a některé aplikované projekty s českými průmyslovými partnery.

Co přinese budoucnost?

V budoucnu bude společné Centrum excelence pomocí špičkových technologií vyvíjet nanomateriály pro biotechnologie, lékařství, telekomunikační systémy i pro systémy výroby a ukládání energie. Vývoj bude díky digitalizaci probíhat v propojených laboratořích s automatizovanými procesy včetně 3D technologií. Materiály 4.0, jako např. nanočástice, nanokompozity, vícevrstvé nanostrukturní materiály s fotonickými nebo elektronickými funkcemi, Nanospider a nanovlákna, budou využity v nejmodernějších aplikacích.

Za účelem posílení dlouhodobého partnerství byli vědci z Fraunhofer ISC a Technické univerzity v Liberci přítomni na Česko-německém dni aplikované vědy v Lichtenštejnském paláci v Praze, organizovaném vládou ČR a německým velvyslanectvím v Praze, kde prezentovali úspěšný způsob přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a transferu technologií.

Fraunhoferův institut pro výzkum silikátů (ISC), součást Fraunhofer-Gesellschaft, je nejdynamičtější inovační výzkumný a vývojový institut zaměřený na zdraví, energetiku a účinnost zdrojů v Německu. Se stálým personálem 500 vědců a techniků pracuje institut na vývoji inovativních materiálů a technologií zpracování. Zaměřuje se na multifunkční částice, hybridní součásti, kompozity a nátěry, na zvyšování a analýzu nanomateriálů, 3D tisk a laserové technologie.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) je výzkumným centrem Technické univerzity v Liberci (TUL) s více než 190 zaměstnanci. Jeho cílem je přispět k rozvoji regionu, který je tradičně orientován na technický průmysl a v posledním desetiletí i na nanotechnologie. Ústav propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou rozděleny do dvou oblastí, a to materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi. V oblasti nanomateriálů ústav zkoumá nanovlákenné struktury, nanočástice kovů a oxidů.

Barbora Jónová
- mluvčí TUL

24.09. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání