Víme, jak počítačová tomografie pomůže kriminalistům

Víme, jak počítačová tomografie pomůže kriminalistům
Řez poškozenou bezpečnostní plombou

Nový postup proti vykrádání různých zásilek opatřených jednorázovými bezpečnostními plombami doporučují vědci na naší univerzitě. Přišli na netradiční využití průmyslové počítačové tomografie, které odhalí i sebemenší narušení bezpečnostní plomby.

Vědecký tým Aleše Richtera se zaměřil na odhalování i nepatrného poškození plomb, které tradiční postupy nezjistí a tím se otevírají cesty zlodějům a vykrádačům. Naši vědci  k tomu jako první využili počítačové tomografie (mikro-CT). Výzkum provádějí v rámci projektu Ministerstva vnitra „Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek“, v „Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020“

Ukázali jsme na možnosti počítačové tomografie ve forenzním výzkumu. Představili jsme nedestruktivní analýzu struktury zabezpečovacích plomb a dalších zabezpečovacích prvků. Podařilo se nám najít správnou zobrazovací metodu, která umí najít rozhraní mezi plastovými a kovovými částmi. To, že umíme zobrazit i plastové části v 3D, výrazně zvyšuje šanci poznat, zda byla plomba narušena, nebo se o to někdo pokoušel,“ přiblížil novou metodu profesor Richter.

Výzkum provádějí liberečtí vědci na žádost firmy Euroseal. Ta ročně vyrobí desítky milionů plomb, které se využívají při převozů nákladů, pro zabezpečení měřících přístrojů ale povinně jimi musí být označena třeba i legálně ulovená zvěř. „Smyslem společného projektu s univerzitou je snaha zvýšit bezpečnost a ztížit nelegální manipulaci s bezpečnostními plombami. Typické jsou třeba manipulace s bezpečnostními plombami elektroměrů a plynoměrů při nelegálních odběrech, kdy distributorům vznikají značné škody. S „narafičenými“ plombami se setkávají i odběratelé zvěřiny a ochranné plomby bývají poškozovány i u padělků značkového zboží. Velmi často řešíme dotazy našich zákazníků na eventuální neoprávněnou manipulaci s plombami,“ říká Evžen Babůrek, předseda představenstva firmy Euroseal s tím, že po přijetí stížností následuje několik možností, jak nelegální manipulaci s plombami zjistit.

Pokud není pouhým okem zřejmé, že plomba byla prolomena, přichází na řadu inspekční zkoumání pomocí lupy, mikroskopu. Pokud se nic neodhalí a zákazník na svém podezření trvá, prohlédne plombu vyškolený pracovník pomocí sofistikovaných přístrojů – například průmyslových RTG.

Výsledky tohoto forenzního zkoumání mohou být použity jako důkazní materiál u soudních procesů. Průmyslové RTG přístroje však poskytují  jen dvourozměrný obraz, který může v daném úhlu snímání překrývat některé mechanické části plomby. Porušení struktury materiálu se proto nemusí vždy prokázat.

Počítačový tomograf (mikro-CT) Skyscan 1272 slouží k nedestruktivní analýze struktury různých materiálů (textilní, kompozitní, biologické, geopolymery, elektronické prvky atd.). Ukáže odlišnou hustotu materiálu v různých řezech, podává informace o rozložení vláken, částic nebo pórů v objemu zkoumaných struktur. Přístroj spolehlivě odhalí vady čí praskliny v testovaném materiálu. Pomocí specifického softwaru můžeme analyzovat vzniklé řezy a sestavit 3D vizualizaci daného objektu. Ověříme sílu v tahu na lanko uzávěru pomocí trhačky. Současně lze při jednotlivých fází testu prověřovat vnitřní strukturu bezpečnostního prvku pomocí počítačového mikro-tomografu a vnitřní strukturu bezpečnostního prvku. Tak se spolehlivě prokáže neoprávněné porušení bezpečnostních plomb, pečetí či obálek. Obrazová dokumentace 3D řezů a výsledky analýzy struktury materiálů jednotlivých částí bezpečnostního prvků poskytují dostatečné a spolehlivé důkazní prostředky u soudních procesů. Tyto výjimečné vlastnosti mikro CT lze s výhodou použít při forenzní analýze bezpečnostních prvků,“ vysvětluje profesor Richter.

Zdůraznil, že v rámci společného projektu se vědci zaměřují i na vývoj nové sofistikované konstrukce, se kterou by si zloději tak snadno neporadili. „Chceme využít elektroniku. To by narušení plomby značně ztížilo,“ naznačil profesor Richter.

J. Kočárková

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce