70 TUL TUL 70 70 TUL 70 70 TUL 70 70 70 TUL 70 TUL 70 70 TUL TUL 70 70 70 TUL 70 TUL 70 TUL 70 70 TUL

TUL oslavila své 70. narozeniny a je v dobré kondici. Foto: Jaroslav Tomášek
TUL oslavila své 70. narozeniny a je v dobré kondici. Foto: Jaroslav Tomášek

Jedním z vrcholů oslav 70 let naší univerzity byl akademický svátek Dies Academicus. Rektor Miroslav Brzezina během něj předal 19 osobnostem pamětní medaile univerzity za zásluhy o její rozvoj.

Klenot broušený v tichosti na okraji

Celým slavnostním odpolednem v aule Technické univerzity v Liberci ve čtvrtek 14. září 2023 provázel prorektor Pavel Satrapa. Ve svém úvodním slově pohlédl do historie TUL, ale především do její budoucnosti.

„Zároveň předáváme žezlo dál. I my můžeme jenom velmi hrubě odhadovat, jaká budou hlavní témata vědy a vzdělávání za dalších 70 let a jen málokdo z nás – koukám tady především na naše studentky a studenty – se to dozví. Ale taková jsou pravidla hry a takový je život. Naším úkolem je odvést tu nejlepší práci v naději, že to těm, kteří přijdou po nás, pomůže při překonávaní jejich překážek a zdolávání jejich výzev,“ řekl v aule docent Satrapa a dodal:

„A až se tu v roce 2093 postaví jiný řečník, třeba robotický nebo hologramový prorektor, a zamyslí se nad dobou před 70 lety, přeji si, aby zavzpomínal v dobrém.“

Dies Academicus 2023 se kromě široké akademické obce naší univerzity v čele s rektorem Miroslavem Brzezinou zúčastnili rektoři, prorektorky a prorektoři dalších českých vysokých škol, hejtman Libereckého kraje Martin Půta s náměstkyněmi a náměstky, dále náměstkyně a náměstci měst Liberec a Jablonec nad Nisou, členové Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dále pozvání přijali starostky a starostové, ředitelky a ředitelé středních škol, arciděkan římskokatolické farnosti, generální ředitel Krajské nemocnice Liberec a významní představitelé průmyslových podniků, kulturních a společenských institucí, se kterými naše univerzita dlouhodobě a úspěšně spolupracuje. Do Liberce na Dies Academicus zavítali také zástupci partnerské Hochschule Zittau/Görlitz nebo velvyslankyně Thajska Phasporn Sangasubana.

Rektor Miroslav Brzezina ve svém projevu citoval dobový úryvek z Rudého práva z roku 1953. Psalo se v něm o zahájení nového akademického roku na vysokých školách v zemi, ale o Vysoké škole strojní v Liberci, kdesi na periferii daleko od Prahy, v něm nebyla zmínka.

„Mám rád Ještěd. Tu stavbu od tria Hubáček-Patrman-Binar. Je pro mě také zhmotněním tiché síly regionu. Mimo hlavní pozornost centra se právě na kraji republiky mohl zrodit tento zázrak architektury 60. let. Ještěd je dodnes naší jedinou stavbou, která získala prestižní Perretovu cenu. Byla by tehdy podobná realizace možná v Praze nebo někde poblíž metropole? Technická univerzita v Liberci mi přijde také takovým klenotem broušeným v tichosti tak trochu na okraji, kdesi u hranic tří zemí, do oslňující krásy,“ řekl Miroslav Brzezina.

Hovořil dále o tom, že technický a materiální pokrok není možný bez péče o svobodu a morálku. Citoval přitom slova papeže Benedikta XVI.

„Ta moudrá slova Josefa Ratzingera lze možná dobře shrnout stručným nápisem, který si mnozí z Vás ještě pamatujete z univerzitní budovy A. Ta byla prvním sídlem naší vysoké školy v roce 1953. Byl to citát z Komenského: Kdo získává na vědomostech, ale ztrácí na mravech, ten celkově ztrácí,“ řekl na Dies Academicus 2023 rektor TUL.

„Dámy a pánové, přeji nám všem na této univerzitě do následujících 70 let další úspěchy ve vědě a výzkumu a další úspěchy ve vzdělávací činnosti. Zároveň nám také přeji možnost pracovat, učit a žít ve svobodném prostředí, ve kterém nebudou morální hodnoty jen pojmy, které čas od času zmiňujeme v projevech,“ zakončil rektor Brzezina svůj slavnostní projev.

Gratulace profesorkám

Poté rektora na pódiu doplnily ženy. Dalším bodem programu totiž bylo představení nových profesorek, které byly jmenovány v roce 2022–2023: profesorka Marie Hubálek Kalbáčová, jmenována v oboru lékařská biologie a genetika, profesorka Šárka Laboutková, jmenována v oboru ekonomie, profesorka Petra Marešová, jmenována v oboru podniková ekonomika a management, profesorka Dagmar Měřínská, jmenována v oboru technologie a materiály, profesorka Iva Petríková, jmenována v oboru aplikovaná mechanika, a profesorka Liběna Tetřevová, jmenována v oboru podniková ekonomika a management.

Jmenování docentek a docentů

Dále bylo na programu jmenování nových docentek a docentů. Jmenovací dekret z rukou rektora převzali:

docentka Simona Hašková, jmenována v oboru podniková ekonomika a management, docentka Jana Horáková, jmenována v oboru textilní technika a materiálové inženýrství, docentka Iva Nováková, jmenována v oboru technologie a materiály, docent Petr Mikeš, jmenován v oboru aplikovaná fyzika, docent Miloš Müller, jmenován v oboru aplikovaná mechanika, docent Martin Petříček, jmenován v oboru podniková ekonomika a management, docent Zbyšek Posel, jmenován v oboru aplikované vědy v inženýrství, a docent Jan Valtera, jmenován v oboru konstrukce strojů a zařízení.

Nové doktorky, noví doktoři a předání bronzových medailí

Před rektora Miroslava Brzezinu následně předstoupilo 23 nových absolventek a absolventů doktorského studia, aby složili doktorský slib a z rukou děkanů, proděkanů a proděkanky svých fakult převzali diplomy.

Dies Academicus byl také příležitostí k udělení bronzových pamětních medailí TUL za dlouhodobě dosahované mimořádné pracovní výsledky. Získali ji: Jaroslav Beran, Martin Bílek, Karel Boněk, Josef Cerha, Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková, Josef Dvořák, Milan Exner, Tomáš Kasper, Miroslav Koucký, Osvald Modrlák, Jaroslav Nosek, František Novotný, Petr Novotný, Celestýn Scholz, Vladimír Stach, Jan Šklíba, Jaroslav Vild a Frank Worlitz.

Závěr slavnostního Dies Academicus 2023 patřil studentce a studentům Hudební a taneční fakulty AMU, kteří přednesli árie ze světových oper.

Oslavy 70 let TUL pokračují v sobotu 23. září, kdy pro širokou veřejnost otevřeme více jak 40 laboratoří, pořádáme přednášky a zveme i na koncerty na Univerzitním náměstí. Začínáme v 11.00 hodin.

Program oslav 70.

 

Radek Pirkl
Fotografovali Jaroslav Tomášek a Radek Pirkl

 

 

 

Další články v rubrice

SUCHOMEL-2.jpg

Naše největší fakulta má jediného kandidáta na děkana

Jediným kandidátem na děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP) pro období 2024–2027 je Aleš Suchomel. Docent Suchomel vede Katedru tělesné výchovy a sportu FP a na fakultě zastává post proděkana. Akademické obci se představí 3....

20. 9. 2023 | Univerzita | 712
SUCHOMEL-2.jpg

Naše největší fakulta má jediného kandidáta na děkana

Jediným kandidátem na děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP) pro období 2024–2027 je Aleš Suchomel. Docent Suchomel vede Katedru tělesné výchovy a sportu FP a na fakultě zastává post proděkana. Akademické obci se představí 3....

20. 9. 2023 | Univerzita | 712

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce