Dílo pro pedagogickou fakultu má 600 autorů a tvořila ho i umělá inteligence

IMG_8450-2.jpg
Uměleckou realizaci nově odhalenou před budovou P v Komenského ulici vymyslela proděkanka Fakulty umění a architektury TUL Blanka Kirchner. Foto: Adam Pluhař, TUL

Umělkyně Blanka Kirchner, na 600 zaměstnanců a studentů fakulty i umělá inteligence. Ti všichni se autorsky podíleli na novém uměleckém díle – textové instalaci a publikaci pro Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL (FP). Sochařský objekt vznikl v rámci uměleckého projektu Seminář naděje a nese název „Stejné místo. Stejný čas. Jiné pohledy.“ Projekt „nadělí“ umělecké realizace všem fakultám slavící Technické univerzity v Liberci.

Uměleckou realizaci nově odhalenou před budovou P v Komenského ulici vymyslela proděkanka Fakulty umění a architektury TUL Blanka Kirchner. „Chtěla jsem vyjádřit podstatu, duši fakulty. Tu je ale těžké uchopit, protože je fakulta široce rozkročená na fakultě se vyučuje velký počet rozdílných předmětů. Napadlo mě ale, že by se na té duši mohli podílet všichni, co tu studují nebo pracují. Napříč obory i hierarchií fakulty. Vytvořila jsem tedy koncept, kde se různorodost uplatní,“ vysvětlila autorka Blanka Kirchner.

Dílo je založeno na interakci se studenty, akademickými pracovníky i dalšími zaměstnanci FP. Ti všichni v rozsáhlé anketě odpovídali na jednoduché otázky týkající se vztahu k fakultě, na níž studují nebo vyučují. Respondenti ve větách popisovali, co je během dne překvapilo, potěšilo, zaujalo nebo na co se těší. Tato společná vrstva vzpomínek od více než šesti set respondentů následně prošla anonymním počítačovým zpracováním se zapojením automatizovaných algoritmických systémů.

Větu na objektové instalci vygenerovala AI

A výsledkem se stal poetický soubor textových memů, jež symbolicky reprezentují „duši“ fakulty. Vyjádření „Vlny vědomostí a událostí formují náš životní směr“ vybrali zástupci fakulty. Nápis je vyřezán do sochařského objektu z cortenového plechu před budovou P. Výběr další stovky sesbíraných vět je součástí vydaného bookletu. V online verzi bude na 650 zaslaných textů.

Věty sesbírané pomocí ankety autorka po částech zadávala umělé inteligenci. „Pracovala jsem s aplikacemi Bing i Chat GPT. Zadání pro umělou inteligenci znělo: ‚Na základě vět vytvoř zástupnou větu‘ nebo ‚Na základě vět vytvoř haiku‘ nebo ‚Na základě vět vytvoř krátkou poezii‘. Takto jsem si s větami ‚hrála‘ a různě je kombinovala, až jsem od robota vygenerovala asi dvacet nových vět. Z těch vedení fakulty vybralo finální větu, která nejvíce reprezentuje fakultu a je ztvárněna na objektu u fakulty,“ přiblížila postup Blanka Kirchner. Ve své umělecké tvorbě se právě hrou s texty a různými textovými happeningy zabývá.

 

Další memy fakulta využije v rámci různorodých promo aktivit. Například na potisk triček, tašek a jiných reklamních materiálů.

„Líbí se mi i jiné věty, které visí na fakultních chodbách, hodně jich obsahuje humor. Myslím ale, že vítězná věta fakultu dobře reprezentuje,“ míní studentka Kristýna Honcová, jež se do ankety tak zapojila. A jaké věty publikace například obsahuje?: „Jedeme dál močálem temným“, „Jazyková korektura je jako honění tisíců zajíců najednou“ nebo „Paradox  – předám svoje děti a jdu se starat o cizí“.

„Jsem ráda, že se tolik studentů, pedagogů a dalších pracovníků fakulty do ankety zapojilo. Na začátku jsme měli trochu obavu, aby se vět sešel dostatek. Myslím, že je vybraná věta pro pedagogickou fakultu reprezentativní, a že se v ní vidí studenti i pedagogové,“ zmínila prorektorka Lenka Burgerová při odhalení objektu.

Kurátor Semináře naděje Michal Koleček poděkoval všem, kteří se do sběru textů zapojili. „I když tu stojí autorka Blanka Kirchner, je to dílo kolektivní. Bez vás, pedagogů, pedagožek, studentů, studentek, THP pracovníků a chuti se zapojit, by dílo nevzniklo. Pro mě je důležité i tím, že splňuje principy, které jsme si v rámci projektu Seminář naděje dali. A sice, že by projekt měl propojovat lidi na univerzitě, na fakultách, fakulty navzájem a že by měl také spojovat univerzitu s městem,“ řekl během slavnostního odhalení díla profesor Michal Koleček.

Seminář naděje přináší slavící Technické univerzitě v Liberci umělecké realizace, jež se tematicky propojí s esenciální podstatou fakult a univerzitního ústavu. Umělecký projekt nejen ozvláštní veřejný prostor kampusu i města, ale usiluje také o založení nové formy komunikace. Zároveň chce vyjádřit vzdělávací a tvůrčí misi univerzity i jednotlivých fakult a ústavu, ale i jejich otevřenost a zodpovědnost vůči místu a komunitě, kterých jsou součástí. Dílo před budovou „P“ vzniklo jako v pořadí třetí.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 232