Do čela fakulty textilní chtějí senátoři stávajícího děkana. Na ekonomické fakultě staronový kandidát neprošel

Senát Fakulty textilní TUL schválil docenta Vladimíra Bajzíka kandidátem na děkana fakulty. Nynější děkan Bajzík byl jediným kandidátem a získal hlas sedmi senátorů. Dva senátoři se zdrželi hlasování.

Akademický senát rozhodl v prvním kole a navrhuje rektorovi Miroslavu Brzezinovi, aby docenta Bajzíka jmenoval děkanem. Pokud se tak stane, povede docent Bajzík fakultu druhé funkční období a do čela fakulty se znovu postaví od 1. listopadu 2024. Mandát mu vyprší 31. října 2028.

„Všechny potřebné materiály jsem panu rektorovi předal už v pátek. Pan rektor byl rád, že jsme kandidáta navrhli,“ uvedl předseda Akademického senátu Fakulty textilní TUL Jiří Chaloupek.

Docent Bajzík libereckou fakultu textilní absolvoval, udělal si na ní doktorát a také habilitaci. Je docentem v oboru textilní technika a materiálové inženýrství. Více než deset let působil jako vedoucí katedry hodnocení textilií FT TUL, byl členem a předsedou fakultního akademického senátu. Rovněž byl členem senátu TUL. Děkanem je od 1. listopadu 2020.

Senát ekonomické fakulty vypsal nové volby

Nového děkana pro období 2024 až 2028 volil v červnu také Akademický senát Ekonomické fakulty TUL. Jediného kandidáta a stávajícího děkana, docenta Aleše Kocourka, senát ani ve třech kolech nezvolil. V prvním kole odevzdali kandidátovi hlas 4 senátoři, 8 senátorů se zdrželo. Ve druhém kole byli 3 senátoři pro, 9 senátorů se zdrželo. Ve třetím kole hlasovalo 5 senátorů pro kandidáta, 6 se zdrželo a jeden hlas byl neplatný.

Na témže zasedání senátoři schválili harmonogram nových voleb, včetně volební komise. Mezní termín pro podávání návrhů na kandidáta byl stanoven na 30. září 2024. Prezentace kandidátů před akademickou obcí je stanoveno na 8. října. K nové volbě zasedne Akademický senát Ekonomické fakulty 15. října 2024. Nové volební období děkana fakulty začíná 1. listopadu.

- ad -

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 232