Odešel profesor Škaloud, přední expert na teorii stavebních konstrukcí a čestný občan Turnova

Ve věku 92 let navždy odešel profesor Miroslav Škaloud, jeden z nejvýznamnějších českých vědců v oblasti teorie stavebních konstrukcí a dlouholetý pracovník Fakulty umění a architektury TUL Liberec.

Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., dr h. c. multipl. (25. října 1930 – 23. ledna 2023) se narodil v Turnově, kde s vyznamenáním vystudoval reálné gymnázium. V mládí patřil do silné generace pískovcových lezců, která se v té době zformovala okolo skalního města na Hruboskalsku. Do Českého ráje se po celý život rád vracel. V roce 2010 získal symbolický klíč od města Turnova a bylo mu uděleno čestné občanství tohoto města.

V roce 1955 se po absolvování Fakulty stavební ČVUT Praha stal vědeckým aspirantem ČSAV. Po obhajobě dizertační práce roku 1959 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, kde pracoval po celý svůj další profesní život. V roce 1963 obhájil svou docentskou habilitační práci a v roce 1990 byl jmenován profesorem.

Profesor Škaloud za svůj dlouhý vědecký život pracoval a přednášel na mnoha zahraničních univerzitách v Belgii, Velké Británii a v Japonsku, vedl postgraduální kurzy na univerzitách v Budapešti a v Itálii a své znalosti ochotně předával velkému množství žáků po celém světě.

Hlavním oborem pana profesora Škalouda byla problematika stability ocelových konstrukcí, plasticity, únavy a životnosti ocelových konstrukcí a mostů. Byl jedním z hlavních tvůrců mezinárodně uznávané české školy stability tenkostěnných ocelových konstrukcí a spolutvůrcem Československých a později i mezinárodních evropských norem.

Profesor Škaloud byl autorem celé řady odborných publikací a monografií a velkého množství dalších odborných publikací, v celosvětovém měřítku. Jeho práce byla oceněna řadou vyznamenání, v roce 1970 získal Státní cenu a dlouhou řadu dalších ocenění. Byl držitelem dvou čestných doktorátů z univerzit v Budapešti a v Liège v Belgii.

Kromě své vědecké práce pro ČSAV dlouhodobě působil jako vynikající vysokoškolský pedagog na FS ČVUT v Praze a na VUT v Brně. Zvláštní význam měl pro Technickou univerzitu v Liberci, na které byl od vzniku Fakulty architektury v roce 1994 až do nedávna vedoucím Katedry nosných konstrukcí.

Vladislav Bureš

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 232