Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Posíláme do škol nové učitele

IMG_7492-2.jpg
Děkan fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Jan Picek předává absolventce červený diplom. Foto: Adam Pluhař, TUL

Na Technické univerzitě v Liberci začaly podzimní promoce. Slavnostní udílení akademických titulů odstartovala fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

Nejrůznější studijní programy absolvovalo 36 magistrů a 88 bakalářů. Čerství učitelé skládali v pondělí absolventský slib ve čtyřech bězích.

„Doufám, že se budete této profesi skutečně věnovat, jakkoliv je to někdy nevděčná úloha. Ale co může být krásnějšího než práce s dětmi?,“ zmínil děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL Jan Picek.

Během slavnostní chvíle spojené s ukončením studia vyzdvihl také obětavou pomoc řady absolventů během pandemie. Hlídali například děti vytíženým zdravotníkům. „Mějte na paměti, že práva a svoboda jedince jsou vždy neodmyslitelně spojeny s jeho zodpovědností. Připomínám to proto, že jakkoliv bylo uplynulé období složité, dobře si uvědomuji, že řada z vás nemyslela jen na sebe, ale pomáhala tam, kde to bylo třeba. Naplňuje mě to pocitem vděku a rád bych za to upřímně poděkoval,“ pronesl děkan.

Koronavirus mnohým budoucím učitelům ztížil studium, do potíží se často dostávali při psaní závěrečných prací. Výjimkou nebyl ani absolvent studijních programů tělesná výchova a zeměpis David Murdych „Chtěl jsem původně dělat videoučebnici snowboardingu, nemohl jsem ale natáčet materiály kvůli zavřeným areálům,“ popsal pro T-UNI své nesnáze David Murdych. Musel proto začít pracovat na náhradním tématu: Prevence motorických schopností na základní škole. A popasoval se s ním tak dobře, že získal Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci.

„Vytvářel jsem metodické listy nácviku základních pohybových dovedností. Měly by se využívat jako opora pro učitele prvního stupně v hodinách tělesné výchovy. Bude to taková pomůcka, aby se vyvarovali základním chybám,“ dodal David Murdych.

Aula v tomto týdnu zažije atmosféru slavnostních promocí ještě několikrát. Ve středu od 11 hodin složí slib absolventi fakulty strojní, od 13 a 15 hodin pak fakulty zdravotnických studií. Zářijové promoce zakončí v pátek od 11 a 13 hodin fakulta textilní.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_9457-2.jpg

Sahat je tu dovoleno. Netradiční výstava v univerzitní galerii

Interiérové textilie, kterých se v bytě denně dotýkáme, aniž by nás napadlo přemýšlet o jejich tvůrci, vystavuje vůbec poprvé univerzitní Galerie N. Na výstavě Pozor, sahat! si návštěvník uvědomí, co vše musí obsáhnout designér, než jeho závěs...

25. 10. 2021 | Kultura | 174

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce