Prohloubíme spolupráci s největší thajskou univerzitou

IMG_1205-2.jpg
Rektoři Miroslav Brzezina a Sommai Pivsa-Art prodloužili platnost smlouvy Memorandum of Understanding. TUL a RMUTT nejdéle kooperují v oblasti textilu, o spolupráci mají zájem i jiné fakulty. Foto: Adam Pluhař, TUL

Technická univerzita v Liberci prohloubí spolupráci s největší thajskou univerzitou RMUTT. Rektoři Miroslav Brzezina a Sommai Pivsa-Art prodloužili v Liberci platnost smlouvy Memorandum of Understanding. Nejdelší historii má výměna studentů textilních oborů. Zájem o spolupráci mají ale i další fakulty. Jejich zástupci představí možnosti TUL na přelomu února a března v Thajsku.

Rajamangala University of Technology Thanyaburi má dvanáct fakult a v současné době ji studuje více než 25 tisíc studentů. „Thajská univerzita je převážně technologicky zaměřená a pro nás má velký potenciál doktorandů, o které stojíme. A to nejen v oblasti textilu, ale například ve strojírenství, kybernetice nebo v ekonomických oborech. Byl bych rád, kdybychom našli více společných témat i pro vědu a výzkum,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Thajská strana mimo jiné oceňuje technické vybavení liberecké univerzity. Rektor RMUTT Sommai Pivsa-Art si během své návštěvy prohlédl univerzitní laboratoře a například metrologické přístroje nebo unikátní poloprovozy Fakulty textilní TUL. Zástupci RMUTT vysoce hodnotí také fakultní výzkum.

Spolupráci s Fakultou textilní před více než deseti lety inicioval profesor Jiří Militký. Thajskou univerzitu navštívil a byl přijat i na královském dvoře. Spolupráce začala výměnou pedagogů a rozvíjela se po několik let, kdy Fakulta textilní každý rok přijímala osm až dvanáct studentů ze RMUTT na měsíční praxi. Fakulta pro ně připravovala program v laboratořích, kde studenti plnili různé výzkumné a metrologické úkoly. „Spolupráci pozastavila covidová krize. Jsem rád, že ji znovu navážeme. Pro nás je možnost spolupracovat se RMUTT zajímavá nejen z hlediska provázání thajské univerzity s praxí a výrobou, ale i z hlediska výchovy studentů,“ uvádí děkan Fakulty textilní TUL Vladimír Bajzík.

Součástí thajské delegace v Liberci byla na konci prosince i Jariyapunya Nareerut, někdejší studentka denního doktorského studia Fakulty textilní. Během studia TUL pracovala na tématu „Metoda tvorby střihové konstrukce oděvů z elastických materiálů“, v roce 2019 získala doktorát a nyní je akademickou pracovnicí RMUTT.

Fakultu textilní už za deset let navštívilo téměř 40 zaměstnanců a studentů RMUTT. Opačným směrem vyjelo z Fakulty textilní 7 studentů a zaměstnanců ať už ze studijních, či pracovních důvodů.

 

„Thajská strana by měla zájem i o společný studijní program navazujícího studia v textilním inženýrství. Budeme o tom dále jednat. Zatím je u nás problém v tom, že máme studium koncipované jako 3+2, zatímco v Thajsku je 4+1,“ říká děkan Bajzík.

O užší spolupráci stojí i další fakulty. Jejich zástupci odletí 26. února spolu s rektorem Brzezinou na návštěvu RMUTT. Chybět nebude například děkan Ekonomické fakulty TUL (EF), jenž se během návštěvy RMUTT chystá thajským partnerům nabídnout odbornost a výzkumné programy v oblasti řízení lidských zdrojů, udržitelnosti v cestovním ruchu, životního cyklu výrobků, digitalizace podnikání a monetizace e-commerce, podnikové logistiky a simulace diskrétních událostí, kulturních a kreativních odvětví nebo internacionalizace podnikání. Na makroekonomické úrovni pak mohou thajské kolegy oslovit témata v oblasti posuzování dopadů hospodářských politik a regionálního rozvoje. „Věřím, že se jedná o témata, ve kterých můžeme s thajským protějškem navázat oboustranně zajímavou a přínosnou mezinárodní spolupráci, která povede kromě jiného také k výměně studentů doktorského studia. Pro mě i pro fakultu jako celek je taková zahraniční spolupráce velmi žádanou příležitostí jak obohatit a posunout kvalitu tvůrčí i vzdělávací činnosti na Ekonomické fakultě TUL,“ říká děkan EF Aleš Kocourek.

Obě univerzity mají rovněž zájem o hlubší navázání spolupráce v technických studijních programech. Děkan thajské strojní fakulty Sorapong Pavasupree pozitivně hodnotil nabídku studijních programů kateder Fakulty strojní TUL. „Pan děkan vysoce hodnotil i provázanost s výzkumnými směry napříč fakultami. Například v oblasti strojů na výrobu nanovláken. Od spolupráce si slibujeme vyšší zájem zahraničních studentů o studium na naší fakultě,“ říká proděkan Fakulty strojní TUL (FS) Jan Valtera. Také on by měl během návštěvy RMUTT prezentovat libereckou fakultu, její studijní a výzkumné programy a možnosti navázání spolupráce.

FS na webu https://www.fs.tul.cz/en/internship uvádí nabídku stáží pro zahraniční studenty. „Naším cílem je, abychom v případě zájmu ze strany zahraničních partnerů podpořili nastartování spolupráce. Ze strany RMUTT tento zájem při jednání zazněl,“ dodává proděkan Valtera.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce