Studentská tvůrčí činnost na katedře sklářských strojů a robotiky je zpět. A znovu s podporou Nadace Preciosa

STC-2023-01-2.jpg
Vítězové soutěže Studentská tvůrčí činnost na Katedře sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní TUL. Foto: KSR

Po osmi letech mohli studenti znovu předvést výsledky svého výzkumu odborné porotě a získat nejen cenné rady, ale i hodnotné odměny. Soutěž Studentská tvůrčí činnost na Katedře sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní TUL (KSR) se vrací, navíc i s podporou Nadace Preciosa.

Letošní kolo soutěže se na KSR konalo 10. května a do klání se přihlásilo 13 studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia. „Letošní ročník byl z hlediska počtu zúčastněných rekordní,“ říká Vlastimil Hotař z KSR a člen čtyřčlenné poroty, v níž zasedl zástupce Preciosy a tři členové z TUL.

Soutěž katedra naposledy uspořádala v roce 2015. Následující roky se soutěž kvůli nižšímu počtu studentů nekonala. Až do letošního roku, kdy se katedra domluvila s Nadací Preciosa na obnovení tradice.

Studující tak mohli znovu přihlásit své závěrečné práce, na nichž momentálně pracují a před porotou je obhájit. „Posuzujeme nejen rozpracovanost práce a její směřování, ale i její obhajitelnost před státní komisí. Pro studenty se jedná o důležitou zpětnou vazbu před odevzdáním bakalářské nebo diplomové práce,“ uvádí Vlastimil Hotař jeden ze smyslů soutěže. Studenti mají také možnost vyzkoušet si prezentaci, jež je velmi podobná obhajobě závěrečné práce u státních zkoušek. Prezentacím mohou přihlížet i spolužáci. Udělají si představu o tom, co ještě musí na své práci před odevzdáním zlepšit.

Studenti nacházejí neotřelá řešení

Témata jsou často unikátní a představují neotřelé způsoby řešení. Letos se jednalo především o 3D tisk ze skla, technologií SLM, DED nebo materiálové extruze, ale i využití termovizních kamer pro získání 3D obrazu výrobků ze skla. Vedle těchto témat studenti představili řešení podvozku mobilní plošiny, soft chapadel, mlecí a drticí zařízení, rozdělovač lahví, lisování optických prvků a automatizovaný polarizační přístroj.

1. místo  a odměnu 5.000,- Kč získal Adolf Živný s prací na téma: Návrh extrudéru pro 3D tisk z hmoty na křemičité bázi. Toto téma je spojené s výzkumem porézní skleněné plastelíny PGP, jež vznikla na KSR. Odborníci katedry se hmotu snaží využít i pro 3D tisk pomocí materiálové extruze. „Jedná se o robot osazený extrudérem a vytlačovaná ‚housenka‘ je použita pro stavbu objektu. Objekt je pak sintrován. Práce je součástí projektu Studentské grantové soutěže ‚Výzkum reologických vlastností silikátových hmot pro robotický 3D tisk‘,“ vysvětluje Vlastimil Hotař.

2. místo a prémii 3.000,- Kč obdržel Martin Beneš s prací na téma: Zařízení pro výzkum 3D tisku skleněných výrobků. Téma vychází z projektu PURE „Výzkum principů mikrotavení skloviny a vlastnosti takto získaných skel“. „Jedná se o jedno ze dvou unikátních experimentálních zařízení, na kterém student řeší dílčím způsobem pohony mechanizmu pro 3D tisk pomocí technologie DED, což je technologie založená na tavení mikrovláken z křemenného skla pomocí CO2 laseru,“ říká docent Hotař.

3. místo a odměnu 2.000,- Kč získal Ladislav Horálek s prací na téma: Konstrukce třetí osy pro 3D tisk skla technologií SLM. Také toto téma vychází z projektu PURE a jedná se o druhé experimentální zařízení pro tisk spékáním práškového lože z SiO2 pomocí CO2 laseru.

Ostatní studenti získali za přípravu částku 1.000,- Kč.

Ceny Nadace Preciosa předali společně Lubomír Málek – předseda komise ze společnosti Preciosa a vedoucí Katedry sklářských strojů a robotiky Vlastimil Hotař.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce