Úsměvy, diplomy a nová životní cesta. TUL žila promocemi

IMG_3354-2.jpg
Rektor TUL Miroslav Brzezina, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a bakalář Vilém Erlebach. Tento absolvent Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL právě převzal cenu hejtmana. Foto: Adam Pluhař

Na Technické univerzitě v Liberci skončily letní promoce, diplomy převzalo 730 bakalářů, magistrů a inženýrů. V posledním červnovém a prvním červencovém týdnu se se svými absolventy rozloučilo šest fakult. Absolventi Fakulty zdravotnických studií TUL budou promovat v září.

Slavnostní proslovy často akcentovaly výzvy, kterým budou absolventi muset čelit. „V současné době prožíváme dost neklidné časy. Válka na Ukrajině již trvá více než dva roky, jedna krize střídá druhou a společnost se stále více polarizuje. A všechny tyto faktory rozhodně nepřispívají k soustředění na studium. O to větší respekt si zaslouží, jak jste se s nimi dokázali vypořádat a zdárně své studium dokončili,“ pronesl například prorektor Pavel Satrapa během předávání diplomů absolventům fakulty textilní.

Prorektor zároveň připomněl, že desky s úředním potvrzením o ukončení vysokoškolského studia neznamenají tečku za učením. „Počítejte s tím, že dnes končí jen jedna etapa. Snažili jsme se vás vybavit znalostmi, které jsou pro váš obor potřebné. Ty ovšem platí pouze dnes. Svět kolem nás se mění, objevují se nové poznatky, nové technologie, nové metody a je třeba se stále učit něco nového. Henry Ford kdysi řekl: ‚Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80‘,“ upozornil prorektor Satrapa. 

Rektor Miroslav Brzezina před novopečenými učiteli zase mimo jiné varoval před malomyslností. „Jistě nebudete vždy při vykonávání svého povolání se vším spokojeni. Buďte trpěliví a věřte v to, v co věřil Komenský. V naději, že se věci mohou změnit. Přeji vám, aby vám naděje i při složitých situacích zůstala. Ostatně, naděje je to, co teď drží nad vodou i mnoho rodin na Ukrajině,“ pronesl rektor a dodal: „Dovolte mi, abych vám popřál úspěch a aby vás v životě buď nikdy nepotakala porážka. A kdyby, tak aby byla tak slabá, že byste ji dokázali hravě překonat.“

 

Poděkování rodině, přátelům, partnerům, kteří s absolventy vydrželi všechny zkoušky i jiné krušné chvíle s pochopením a trpělivostí, zněla z úst všech zástupců absolventů. Zástupkyně absolventů Fakulty umění a architektury TUL Karolína Sedláčková složila také poklonu Liberci a jeho univerzitě. Pod Ještědem našli absolventi nový domov. „Věřím, že kamkoli půjdeme, budeme si pamatovat město Liberec, jeho zákoutí, jeho vily, jeho hospody, jeho obchodní centra stejně jako jeho vysílače, Bauhaus a kdysi Obi, stejně jako Jizerky, ale i všechny ty lidi, kteří to studium tady dělali takové, jaké mělo být. Liberec pro nás všechny, co jsme přišli zvenku, nebude už jen bodem na mapě, ale městem živým vzpomínkami,“ řekla Karolína Sedláčková a pokračovala: „Technická univerzita nebude pro nás jen univerzitou ryze technickou, ale tou naší, kde jsme se učili kreativitě, stejně jako samostatnosti a kritickému myšlení. Jsme jejími hrdými absolventy a lekce zde získané budeme hlásat do světa nebo kamkoli se teď, když už je po všem, podíváme.“

Součástí letních promocí bylo i tradiční předávání cen děkana, rektora a hejtmana i Ceny Nadace PRECIOSA, nejlepším studentům a studentkám.

 

Cena rektora

Fakulta strojní: Ing. Jakub Bittner, Bc. Martin Kolář

Fakulta textilní: MgA. Denisa Marková, Bc. Lenka Dembická

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Mgr. Natálie Jarošová

Ekonomická fakulta: Ing. Jakub Jukl, Bc. Jan Patočka

Fakulta umění a architektury: Ing. arch. Pavla Zahradníková

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií: Ing. Vojtěch Homuta, Bc. Michal Salava

 

Cena hejtmana

Fakulta strojní: Ing. Lukáš Zejmon, Bc. Jan Stružinský

Fakulta textilní: Ing. Martin Dašek, Bc. Anna Bartlová

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Mgr. Viola Hořínková, Bc. Vilém Erlebach

Ekonomická fakulta: Ing. Kateřina Třmínková

Fakulta umění a architektury: Bc. Vladimír Vacík

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií: Ing. David Dostrašil, Bc. Martin Tomek

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Loni si velkou pozornost vysloužila přednáška zakladatele a CEO úspěšného start-upu Tanganica Filipa Svárovského.

JobTUL Days no. 2. Rezervujte si termín 6. listopadu 2024

První ročník veletrhu JobTUL Days byl velmi úspěšný, a tak jsme se s chutí pustili do příprav dalšího. V tuto chvíli máme termín a více než čtyři desítky registrovaných firem napříč obory. JobTUL Days budou opět největším veletrhem pracovních...

6. 6. 2024 | Události | 232