V době válkou pošlapané humanity zněl kostelem Komenského nadčasový odkaz

IMG_6360-4.jpg
Komponovaný pořad propojily písně třígeneračního sboru pod vedením Jany Konvalinkové z FP a úryvky z Komenského Labyrintu světa a ráje srdce v přednesu sólisty Národního divadla Luďka Veleho. Foto: Adam Pluhař, TUL

Nadčasové myšlenky a sborový zpěv zněly libereckým kostelem svatého Antonína při příležitosti výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského (1592–1670). Technická univerzita v Liberci se tak připojila k celonárodním oslavám tohoto filosofa, pedagoga a humanisty.

Komponovaný pořad propojily písně třígeneračního sboru pod vedením Jany Konvalinkové z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP) a úryvky z Komenského Labyrintu světa a ráje srdce v přednesu sólisty Národního divadla Luďka Veleho. V úvodu a závěru zazněl společný zpěv písně Ať mír dál zůstává s touto krajinou, což je volná parafráze textu Jana Amose Komenského napsaného roku 1650.

Rektor TUL Miroslav Brzezina přečetl na začátku zdravici koordinátorky Národních oslav J. A. Komenského Markéty Pánkové z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Markéta Pánková poukázala na to, že myšlenky humanity jsou nyní na evropském kontinentu nevídaným způsobem pošlapávány. „Celé životní snažení Komenského, ať již v oboru pedagogiky, filozofie nebo teologie, se neslo úsilím o zachování míru a vytvoření přijatelného způsobu soužití mezi národy. Celá jeho životní práce byla prodchnuta snahou, aby ‚rozsvítil nové světlo‘ školám, církvím, národům státům a aby ukázal všem lidem a národům cestu ke svobodě a míru, která vede jen přes vzdělávání a výchovu k obecnému dobrému.“

Děkan FP Jan Picek přečetl zase slova Janusze Poły, rektora Státní vysoké školy Jana Amose Komenského v Lešně. J. A. Komenský našel v Lešně v letech 1628–56 jako pobělohorský exulant azyl. „Kulturní událost, které se dnes účastníte, se odehrává ve zvláštní době. V době války na Ukrajině a milionů uprchlíků na útěku. Jakou nadčasovou hodnotu dostávají dnes slova Jana Amose Komenského: ‚Cílem lidské společnosti je všeobecný mír a bezpečí a dobro lidu má být nejvyšším zákonem každého státu.“

Ke shromážděným posluchačům promluvil také liberecký arciděkan P. Radek Jurnečka.

Komponovaným pořadem provedl posluchače zpěv sboru složeného z žáků Základní školy ve Světlé pod Ještědem, Bohemia Chóru FP a sboru Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL. Jako čestný host vystoupila Anna Śróda z polské Univerzity Jana Amose Komenského v Lešně. Výběr skladeb jako by následoval poutníka v Labyrintu. Někdy jej provázely lidové písně, jindy vrcholná díla světové hudební literatury.

Komponovaný večer se konal pod záštitou krajské radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květy Vinklátové a primátora statutárního města Liberce Jaroslava Zámečníka.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

(Zleva) Osamu Okamura, David Böhm a Jiří Franta (repro obálky z nakl. Labyrint).jpg

Kniha děkana Okamury získala další prestižní ocenění

Cenu Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku získali výtvarníci David Böhm a Jiří Franta za ilustrace ke knize Město pro každého, kterou napsal děkan Fakulty umění a architektury TUL Osamu Okamura. Manuál urbanisty začátečníka, jak zní...

7. 4. 2022 | Kultura | 332

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Ve školní jídelně baštíme klasiku macande - což je směs fazolí, kukuřice a často i kamenů... pozor na zuby!.jpg

Student ekonomky vede v Tanzanii kurzy o podnikání a start-upech

Do africké země, která podle OSN patří mezi ty nejméně rozvinuté na světě, odletěl Ondřej Linhart loni na podzim. Přerušil své doktorské studium na Ekonomické fakultě TUL, ale své vazby s fakultou nezpřetrhal. Původně měl učit jen na základní a...

13. 5. 2022 | Lidé | 459