Virtuální realita začíná učit zachraňovat životy

IMG_9427-2.jpg
Fakulta zdravotnických studií nasadí 3D simulace do výuky už v tomto akademickém roce. Učit se na nich budou studenti studijního programu zdravotnické záchranářství a všeobecné ošetřovatelství. Foto: Adam Pluhař, TUL

Řídit zásah s desítkami zraněných v jakémkoliv prostředí mohou nyní studenti Fakulty zdravotnických studií TUL. Díky programu, který využívá virtuální realitu. Program XVR On scene za více než 4,5 milionu korun umožňuje simulovat obrovskou škálu mimořádných situací a najednou může na zásahu spolupracovat až osm studentů.

„Od novinky si slibujeme, že především zefektivníme výuku. Studenti dostanou možnost trénovat situace, k nimž by se v reálu dostávali jen velmi obtížně,“ řekla proděkanka Fakulty zdravotnických studií TUL (FZS) Zuzana Paukertová.

„Program XVR On scene nám umožňuje nasimulovat takřka nekonečné množství různých scénářů a situací, které mohou ve skutečném životě nastat. Od  rozsáhlých dopravních nehod, přes výbuchy až po požáry a jiné události s mnoha zraněnými,“ uvedl Jakub Reček, pedagog FZS a hlavní řešitel projektu Využití virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost s hromadným postižením osob. Díky projektu bylo možné pořídit potřebné vybavení.

Studenti FZS mohou nyní dokonce trénovat i role vedoucího zdravotnické složky, řídit několik záchranářů a spolupracovat i s jinými jednotkami IZS. Trénovat mohou tak často, jak potřebují. „Nácvik zásahu například při hromadné dopravní nehodě v reálném prostředí je časově a organizačně velmi náročný a nákladný. Zapotřebí jsou vraky aut, namaskovaní figuranti, součinnost složek IZS. Takže se k němu naši studenti tak často nedostanou. Díky programu můžeme trénovat prakticky kdykoliv. Kritické body můžeme mnohokrát opakovat a studenti si poprvé vyzkouší například přímo činnost vedoucího zdravotnické složky, vedoucího odsunu a podobně, což dosud nemohli,“ doplnil Jakub Reček.

Student na začátku nácviku dostane pouze obecnou informaci o typu události, usedne do virtuální sanitky a vyráží. Pokud studenti nacvičují například zásah u nehody vlaku, procházejí vagony a vidí sténající cestující s nejrůznějšími typy zranění. Podle uvedených hodnot, jako je tepová frekvence, způsob dýchání nebo kvalita vědomí, musí pacienty roztřídit podle závažnosti poranění. Zároveň spolupracují s dalšími kolegy včetně jiných složek IZS.

Záchranář i velitel

U triáže neboli třídění pacientů dokonce program umožňuje vyzkoušet oba typy třídění, které se v České republice používají. Studenti mohou zastávat jak role vedoucího zdravotnické složky, který podává situační hlášení operátorovi zdravotnického operačního střediska a rozhoduje o všem, co se na místě děje, tak řadových zdravotníků. Mohou se proměnit také ve vedoucího stanoviště přednemocniční neodkladné péče, což je místo, kde se nosí a ošetřují pacienti nebo jsou v roli vedoucího odsunu, který má na starost transport pacientů do zdravotnických zařízení. Další zasahující mohou být v roli hasičů nebo policistů. V plánu jsou i společná školení a nácviky se složkami IZS.

Celkově se na zásahu může v jeden čas podílet osm účastníků. Počet osmi licencí na program XVR On scene, které nyní Fakulta zdravotnických studií TUL vlastní, je v rámci České republiky největší.

FZS nasadí 3D simulace do výuky už v tomto akademickém roce. Učit se na nich budou studenti druhého a třetího ročníku studijního programu zdravotnické záchranářství a všeobecné ošetřovatelství. Se zapojením biomedicínských techniků a inženýrů se počítá při tvorbě nových simulačních scénářů. Projekt Využití virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost s hromadným postižením osob vyšel na více než 4,5 milionu korun. Většina peněz šla z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, účelovou dotaci poskytl i Krizový fond Libereckého kraje a finančně se podílela také FZS.

Program by se měl v budoucnu stát součástí vybavení Simulačního centra TUL, jež má Technická univerzita v Liberci v plánu vybudovat v nové budově E2. Mimo jiné v ní má najít zázemí i Ekonomická fakulta TUL a Univerzitní knihovna TUL. Rozloha centra je plánována na plochu 400 metrů čtverečních. V nových prostorách se budou koncentrovat také nejmodernější přístroje, figuríny a jiné pomůcky, které umožňují simulovat nejrůznější stavy pacientů a vyhodnocovat správnost nasazené pomoci. V současnosti je simulační výuka studentů FZS rozptýlena do několika menších výukových laboratoří.

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Den otevřených dveří odstartoval na TUL maraton otázek a odpovědí na podmínky a výhody studia. Foto: Jaroslav Tomášek

TUL otevřela dveře. V aule i laboratořích bylo plno

Téměř tisícovka zájemců o studium navštívila v sobotu Den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci. Návštěvníci si na TUL mohli poslechnout bloky prezentací v aule, osobně si popovídat u stánků fakult nebo se vydat na prohlídky laboratoří.

28. 11. 2022 | Univerzita | 390

Interiér nové škodovky „ladí“ absolvent fakulty strojní

Navrhoval lanovku, která splyne s kopci i traktor ověnčený cenami a teď se jeho kreativita i konstruktérské zkušenosti upírají ke zcela nové podobě škodovky. Absolvent Fakulty strojní TUL Jan Dědek má nyní společně s kolegy za úkol přenést...

5. 12. 2022 | Lidé | 18

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

Den otevřených dveří odstartoval na TUL maraton otázek a odpovědí na podmínky a výhody studia. Foto: Jaroslav Tomášek

TUL otevřela dveře. V aule i laboratořích bylo plno

Téměř tisícovka zájemců o studium navštívila v sobotu Den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci. Návštěvníci si na TUL mohli poslechnout bloky prezentací v aule, osobně si popovídat u stánků fakult nebo se vydat na prohlídky laboratoří.

28. 11. 2022 | Univerzita | 390