Vlastimil Hotař je novým předsedou univerzitního senátu

Přebírá žezlo po Janu Berkim, který se funkce vzdal po svém nástupu do Poslanecké sněmovny. Vlastimila Hotaře, vedoucího katedry sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní TUL, budou v čele senátu zaměstnávat především ekonomické dopady pandemie na chod univerzity či odklon od Green Dealu v oblasti vědy a výzkumu a inklinace k surovinové soběstačnosti Evropy.

Vlastimil Hotař byl jako jediný kandidát včera zvolen do čela Akademického senátu TUL. Následně se Jan Berki, po svém zvolení, ujal po docentu Hotařovi funkce 2. místopředsedy Akademického senátu TUL.

Vlastimil Hotař poděkoval senátorům za důvěru a také popřál všem přítomným ženám k Mezinárodnímu dni žen. Ihned se ujal řízení zasedání, na kterém senátoři mimo jiné schválili novou verzi Studijního a zkušebního řádu TUL. Velkou diskuzí napříč senátem prošel především bod, který nově implementovalo vedení TUL jako prostředek eliminace tzv. „mrtvých duší“ na TUL, tedy lidí, kteří se zapíší ke studiu jen proto, aby požívali výhod vyplývajících ze statutu studenta, nikdy se však výuky neúčastní.

Senát se včera také usnesl na znění výzvy k vedení TUL, jejích fakult a ústavu k omezení spolupráce s institucemi Ruské federace do odchodu vojsk Ruské federace z území Ukrajiny, vyjma dokončení studia stávajících studentů Ruské federace.

Podle docenta Hotaře současný senát efektivně spolupracuje s vedením univerzity a přitom je zdravě sebevědomý. „Hraje aktivní roli ve směřování naší univerzity a je vhodnou platformou pro diskuse o důležitých otázkách. To bych chtěl zachovat a podporovat,“ říká dále Vlastimil Hotař.

Senát se podle něj bude muset soustředit na finanční problémy způsobené pandemií, současným konfliktem a extrémními cenami energií.

„Akademický senát TUL bude proto muset schválit velmi kompromisní rozpočet univerzity. Také se budeme muset připravit na změny témat nejen ve výzkumu, kdy se dá očekávat odklon od Green Deal směrem k surovinové nezávislosti Evropy. I zde bude muset senát hrát důležitou platformu pro diskuze v akademickém prostoru,“ dodává Hotař.

 

Doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.

(*1973, Česká Lípa)

Je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. V roce 1996 dokončil na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci (FS TUL) studia v oboru „konstrukce strojů a zařízení“ a navázal doktorátem na stejné fakultě a v témže oboru. Od roku 2002 pracoval na katedře sklářských strojů a robotiky na FS TUL jako odborný asistent, později jako odborný asistent s vědeckou hodností na téže katedře. V květnu roku 2021 byl jmenován docentem v oboru konstrukce strojů a zařízení.

V roce 2015 zahájil činnost redaktora časopisu Sklář a keramika, kterou vykonává dodnes. Od roku 2017 byl místopředsedou Akademického senátu TUL, je také místopředsedou akademického senátu FS TUL. V roce 2018 byl jmenován do správní rady certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků a byl zvolen předsedou komise pro certifikaci společnosti Ikates. Od roku 2019 je vedoucím liberecké katedry sklářských strojů a robotiky, jíž byl před tím více jak 14 let tajemníkem. Vlastimil Hotař je ženatý a má tři děti.

 

Radek Pirkl

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce