Zemřel bývalý děkan Fakulty strojní TUL Ludvík Prášil

Ve věku nedožitých 82 let zemřel 7. února docent Ludvík Prášil. Byl absolventem liberecké fakulty strojní, studium završil před 60 lety. V letech 1997 až 2003 pak docent Prášil Fakultu strojní TUL z pozice děkana vedl.

Docent Prášil zasvětil celý svůj profesní život teorii a praxi v oboru částí a mechanismů strojů, řešil zejména evolventní ozubení. Ve své doktorské práci navrhnul metodiku výpočtu nekruhových ozubených kol. Spolupracoval s průmyslem na konstrukci podvozků důlních zařízení i na výpočtech podvozků cisteren. Dále se zabýval konstrukcí sklářských strojů na plochá skla a pružným ukládáním strojů.

Ludvík Prášil byl jedním z těch, kteří se přičinili o změny v akademickém prostředí v době po sametové revoluci. Jeho angažmá v akademických funkcích přispělo k rozvoji aktivit nejen na fakultě, ale i na univerzitě. V devadesátých letech jako člen akademického senátu, později jako proděkan a následně děkan prosazoval rozvoj aktivit vedoucích k osamostatnění fakulty a větším kompetencím. V mnoha debatách s vedením univerzity se neúnavně zasazoval o větší samostatnost v rozhodování. Výrazným způsobem tak přispěl k uvolnění a decentralizaci řízení. Fakulty a jejich pracoviště převzaly mnohé z kompetencí, které do té doby náležely univerzitnímu vedení. To do značné míry ovlivnilo i další vývoj. Vytvořily se předpoklady pro rozvoj a nové formy vzdělávání. V Mladé Boleslavi tak bylo například ustaveno dislokované pracoviště s experimentálním bakalářským programem – jedním z prvních v republice.

Pod vedením docenta Prášila fakulta úspěšně absolvovala jedno z prvních akreditačních řízení – tehdy s osobní účastí všech členů komise. Úspěšně se také etabloval nový studijní obor Aplikovaná mechanika, na jehož uskutečňování se podíleli mnozí z odborníků ústavů Akademie věd České republiky.

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byla fakulta pod vedením děkana Prášila velmi úspěšná a obdržela státní podporu ve čtyřech tematických oblastech výzkumných záměrů. V období působení děkana Prášila také vzniklo unikátní laboratorní zázemí v Liberci-Doubí, které umožnilo rozšířit spolupráci s jinými pracovišti.

Docent Ludvík Prášil patřil mezi významné osobnosti fakulty i univerzity. Pod vedením docenta Prášila se fakulta zařadila mezi fakulty, které mohou být pro ostatní příkladem.

Čest jeho památce!

Kolektiv Fakulty strojní TUL

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce