T-UNI: Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci

V neděli 30.června 2013 zemřel po krátké nemoci ve věku 83 let prof. Ing. Vladimír Prášil, DrSc., přední postava českého textilního strojírenství, uznávaný odborník z oblasti přípravárenských strojů, jeden z děkanů fakulty strojní naší univerzity.

Jeho vynikající konstruktérská dráha začala ve Výzkumném ústavu textilního strojírenství nejprve na pobočce v Brně. Později přešel na hlavní pracoviště ústavu přímo do Liberce. Zde vedl konstrukční práce na vývoji řady nových přípravárenských strojů. K nejvýznamnějším výsledkům jeho práce patří konstrukce automatického křížem soukacího stroje AUTOSUK, jehož licence byla začátkem sedmdesátých let prodána firmě Mayer do Spolkové republiky Německo. Na ústavu pracoval několik let i ve funkci náměstka ředitele pro výzkum a vývoj.

V roce 1980 zúročil své vědomosti a zkušenosti na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci, kde se stal profesorem textilní technologie a textilních strojů. Působil zde v řadě akademických funkcí včetně děkana Fakulty strojní a vedoucího Katedry textilních a oděvních strojů. Příchod profesora Prášila na katedru textilních a oděvních strojů kladně ovlivnil její konstrukční zaměření. Pod jeho vedením došlo k výraznější orientaci na praktickou realizaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti a k prohloubení spolupráce katedry s průmyslem, což přetrvává do současnosti. Na svých přednáškách dokázal studenty zaujmout a nadchnout pro studovaný obor. Neméně významná byla i jeho činnost školitele v rámci vědecké výchovy, které věnoval hodně času.

Po odchodu do důchodu jako emeritní profesor spolupracoval dále na řadě vědecko výzkumných projektech a smluvním výzkumu pro aplikační sféru. Svoji osobností výrazně ovlivnil celou generaci mladých pracovníků a studentů katedry. Výčet jeho realizovaných technických řešení je pozoruhodný. Výsledky jeho dlouholeté usilovné práce přispěly k propagaci českého textilního strojírenství ve světě. Významná je i jeho publikační činnost. Napsal zhruba 30 větších publikací, je autorem nebo spoluautorem skript, zúčastnil se řady konferencí a symposií v tuzemsku i zahraničí. Stal se autorem neuvěřitelných 145 patentů, z nichž asi třetina je realizovaných v praxi. Jeho jméno bude vždy spojeno se slavnou érou českého textilního strojírenství.

S profesorem Prášilem se rozloučíme ve čtvrtek 4. července 2013 ve 14.00 hodin v obřadní síni Libereckého krematoria.

Vladimíre, budeš nám všem chybět.

Jaroslav Beran
Vedoucí katedry textilních a jednoúčelových strojů
(koč)

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

_PE11405.JPG

V hodnocení výzkumu jdeme nahoru

Přibylo kvalitních výsledků a vyplatilo se věnovat pozornost jejich popisu a zdůvodnění. V posledním hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se nám podařilo v průměrném hodnocení v modulu 1 dosáhnout úrovně excelentních výzkumných...

17. 1. 2022 | Věda a výzkum | 305

Nejbližší akce

25
01 | 2022
úterý

Den otevřených dveří Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL_ONLINE!

Své prostory a studijní programy představí zájemcům Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL. KDY: Úterý 25. ledna 2022 Pouze online. Více na facebooku fakulty.

26
01 | 2022
středa

Den otevřených dveří Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

Své studijní programy, výhody studia a možnosti uplatnění absolventů představí Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. KDY: středa 26. ledna 2022, 10 hodin KDE: aula, budova G, Univerzitní náměstí 1, Liberec

01
02 | 2022
úterý

Den otevřených dveří Fakulty strojní TUL

Studijní programy, laboratoře nebo studentský závodní tým mohou poznat všichni, kdo dorazí na den otevřených dveří Fakulty strojní TUL. KDY: úterý 1. 2. 2022, od 9.30 hodin KDE: aula budovy G a laboratoře fakulty strojní, Univerzitní náměstí 1,...

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 646