T-UNI: Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci

Se svým volebním programem seznámil dnes dopoledne rektor Zdeněk Kůs členy Vědecké rady a Akademického senátu na společném zasedání. Odpovídal také na otázky z pléna, které se týkaly financování vysokých škol, zajištění podmínek pro vědu a výzkum apod. Odpoledne uděloval čestné doktoráty a předával pamětní medaile.

Musíme se snažit vytvářet takové podmínky, aby se nám dařilo získávat nové kvalitní spolupracovníky. Musí tady být lidi, kteří zde budou rádi pracovat. To znamená vytvářet podmínky pro vědeckou a pedagogickou práci ale i zázemí, včetně bydlení. V plánu máme školku i startovací byty,“ řekl mimo jiné rektor Kůs na dopoledním pracovním zasedání Vědecké rady a Akademického senátu TUL. Podle Kůse by také škola mohla poskytovat stipendia nadaným maturantům, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit studovat na vysoké škole.

Ve třináct hodin se Vědecká rada TUL sešla opět. Tentokrát na slavnostním zasedání u příležitosti 60. výročí založení naší univerzity. Pozvání přijalo 15 rektorů z českých i zahraničních vysokých škol, velvyslanec Indické republiky Venkatesan Ashok, ministr školství Dalibor Štys, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, biskup litoměřický Jan Baxant a další osobnosti. Slavnostní zasedání bylo spojeno s udělením dvou čestných titulů doctor honoris causa a dvanácti pamětních medailí Technické univerzity v Liberci.

Ve svém slavnostním projevu připomněl rektor těžké začátky Vysoké školy strojní, která vznikla a rozvíjela se v nesvobodné době mrazivých padesátých let. „Škola se nevyhnula politické masáži v duchu marxistických zásad. Přes všechny překážky ale nadšení prvních učitelů i studentů přinášelo své ovoce. Studentů přibývalo, škola získávala budovy i vybavení a v roce 1960 vznikla nová a dodnes jediná textilní fakulta v Československu,“ připomněl Zdeněk Kůs. Zdůraznil, že díky svobodě, kterou přinesl 17. listopad 1989, se mohla škola dále rozvíjet až do dnešní univerzitní podoby.

U příležitosti 60. výročí od založení Technické univerzity v Liberci předal rektor Zdeněk Kůs titul doctor honoris causa předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. Čestný doktorát jí udělil za dlouholetou pedagogickou činnost, za neúnavnou propagaci vědy a techniky, za propagaci studia technických oborů zejména mezi středoškolskou a vysokoškolskou mládeží. „Nejsem sběratel titulů, ale jsem mimořádně poctěna, že Technická univerzita v Liberci rozhodla, že jsem tohoto titulu hodna. Univerzita má tým nadšených lidí, kteří se snaží, aby technické a přírodní vědy zase stouply na žebříčku společenského uznání. Je mi ctí, že mohu při tom pomáhat,“ řekla Dana Drábová po převzetí titulu doctor honoris causa.

Titul doctor honoris causa předal rektor Kůs také absolventu fakulty strojní žijícímu v Kanadě Antonínu Martínkovi. Ocenil tak jeho dlouholetou akademickou činnost a mimořádný význam pro spolupráci se zahraničními institucemi i zásluhy o rozvoj mezinárodních vztahů a šíření dobrého jména univerzity v zahraničí. Pan Martínek organizoval pobyty studentů a pedagogů na univerzitách v Kanadě a podílel se i na přípravě a řízení projektu “Transatlantic  Exchange Partnership“. Mimo jiné založil soukromý stipendijní fond na podporu stáží českých studentů na kanadských univerzitách. Jeho významnou činnost a šíření dobrého jména České republiky v zahraničí ocenil i ministr zahraničních věcí, když mu udělil cenu Gratias Agit 2009. „Vážím si velkorysého gesta liberecké univerzity a jsem si vědom morální zodpovědnosti spojené s udělením čestného titulu. Vážím si imponujícího pokroku, kterého škola dosáhla při svém rozvoji od Vysoké školy strojní k Technické univerzitě v Liberci. Děláte tady dobrou práci a mohu říci, že absolventi pracující v Kanadě dělají čest svojí Alma Mater. Přeji si, aby Technická univerzita v Liberci byla v brzké době na seznamu světových špičkových technicky zaměřených škol,“ řekl Antonín Martínek.

Rektor TUL udělil také dvanáct pamětních medailí:

Zlatá pamětní medaile :

prof. RNDr. Libor Pátý, CSc.

prof. RNDr. Jan Tichý, CSc., in memoriam

 

Stříbrná pamětní medaile:

RNDr. Josef Šplíchal, SDB

prof. Ing. Jiří Militký, CSc.

prof. Ing. Radko Kovář, CSc., in memoriam

 prof. RNDr. Aleš Linka, CSc., in memoriam

prof. Dr. Ing. Heinrich Theodor Vierhaus

prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

Gertrud a Bruno Dudle

 prof. Ing. Bořivoj Hanuš, DrSc.

 

Bronzová pamětní medaile:

Ing. Richard Bulíček

prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.

 

J. Kočárková

(foto Radek Pirkl)

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice


Nejbližší akce

27
09 | 2022
úterý

Přednáška profesora Mitry z The Waterloo Institute for Nanotechnology

Fakulta strojní TUL zve na přednášku prof. Sushanta Mitry z The Waterloo Institute for Nanotechnology: Solving Global Challenges. KDY: 27. září 2022, od 14 hodin KDE: Budova Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL,...

27
09 | 2022
úterý

TUL pořádá slavnostní Dies Academicus

Technická univerzita v Liberci pořádá slavnostní akademický obřad Dies Academicus. Součástí významné akademické slavnosti bude předání dekretů nově jmenovaným docentům, předání diplomů absolventům doktorského studia, udílení pamětních medailí...

29
09 | 2022
čtvrtek

Světoznámý architekt Dagur Eggertsson přednáší na TUL

Fakulta umění a architektury TUL zve na přednášku Nordic Wood světoznámého architekta Dagura Eggertssona. Hostující přednáška bude v anglickém jazyce. KDY: 29. září 2022 od 18.00 hodin KDE: Fakulta umění a architektury TUL, Studentská 1402/2...

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce