Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Online diskuze s děkanem fakulty mechatroniky

09
čtvrtek
04 | 2020

Od 13.00 hodin začíná virtuální setkání akademické obce s děkanem Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (FM) profesorem Zdeňkem Plívou. Bližší info odešle vedení fakulty studentům i zaměstnancům fakulty mailem.

Záznam dostanou k dispozici i ti studenti a zaměstnanci FM, kteří se do online konference s děkanem nezapojí.

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce