Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Studentská konference FM

19
pátek
06 | 2020

11. ročník Studentské konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. Je určena pro studenty magisterského a doktorského studia fakulty mechatroniky. Studenti mají na konferenci možnost představit výsledky svých  magisterských projektů, diplomových prací nebo základy svých disertačních prací. I letos budou představeny práce podpořené z projektu SGS.

Finanční odměna bude vyplacena každému účastníkovi konference za splnění uvedených podmínek a za účast a prezentaci svého příspěvku na konferenci. Odměna se pohybuje mezi 3 000 až 5 000 Kč podle individuálního hodnocení každého účastníka, jež bude záviset na kvalitě zpracování a prezentaci.

Konference je podpořena z projektu Studentské grantové soutěže na FM 2020.

Tradičně i letošní ročník bude obohacen účastí partnerských firem.

Podrobnější informace lze nalézt na oficiálních stránkách konference

Na konferenci naváže neformální ukončení školního roku ("fakultní grilovačka").

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce