Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Mezinárodní workshop »Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí«

12
čtvrtek
11 | 2020

Mezinárodní odborný workshop proběhne ve dnech 12. a 13. listopadu 2020.

Konference se uskuteční online formou.

Workshop je podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. č. p.: ERN-0830-CZ-20.05.2019.

Bližší informace naleznete zde

 

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce