Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Zástupci Ekonomické fakulty TUL převzali evropskou jazykovou cenu

ředitelka DZS-2.jpg
Vedoucí Katedry cizích jazyků EF Helena Neumannová (vpravo) přebírá ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR cenu od Dany Petrové, ředitelky Domu zahraniční spolupráce. Foto: MŠMT

Prestižní Evropskou jazykovou cenu Label 2020 převzali na ministerstvu školství zástupci Ekonomické fakulty TUL (EF). Jde o ocenění za projekt ProFit, při jehož řešení vznikla rozsáhlá online databáze vzdělávacích materiálů hospodářské němčiny. Pedagogové katedry jazyků a studenti EF na ní tři roky spolupracovali s partnery z Westsächsische Hoschschule Zwickau.
Projekt ProFit byl zaměřen na vzájemné přeshraniční obchodní kontakty mezi Libereckým krajem a Svobodným státem Sasko. Měl především posílit šance studentů na uplatnění na trhu práce (více jsme o projektu a online databázi psali zde).
„Ocenění nás velice těší, byly to tři roky velkého úsilí. Je vidět, že naše společná práce měla smysl,“ řekla Helena Neumannová, vedoucí katedry cizích jazyků EF během přebírání ceny ve Velkém zrcadlovém sále v sídle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Online databázi vzdělávacích materiálů postupně vytvářelo na čtyři sta studentů EF. Z německých informačních serverů vybírali texty s vazbou na oblast Saska a na česko-saskou obchodní spolupráci. Podle předem určených vzorů je pak přetvářeli ve cvičení zaměřená na rozvoj gramatiky, poslechu nebo čtení s porozuměním.
Výsledná online cvičení vzniklá realizací projektu se podle Heleny Neumannové ve výuce velmi osvědčila již během jarní koronakrize. „Když běžela vynucená a nečekaná online výuka, ta připravená cvičení nám velmi pomohla“.

Evropská jazyková cena Label je udělována projektům, které originálním způsobem motivují studenty i učitele ke zlepšení jejich jazykových dovedností. Kromě toho, že nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání už 19. rokem propaguje mezi odbornou veřejností, chce také inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.
Porota letos posuzovala 46 projektů, do druhého kola jich postoupilo 13. Projekt Ekonomické fakulty TUL byl letos jedním ze sedmi oceněných jazykových projektů.
„Toto čerstvé evropské ocenění přispěje ke zvýšení prestiže jazykového vzdělávání na EF,“ je přesvědčena Helena Neumannová.
Adam Pluhař
 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

228757547_3382020272024207_3297910206032344039_n-2.jpg

Studenti dali nevidomým do rukou zámek i elektrárnu

Po půl roce příprav a desítkách hodin práce na 3D tiskárnách zhmotnili studenti Fakulty umění a architektury TUL nevidomým lidem vybrané pražské budovy. Makety staveb v měřítku 1:150 se staly součástí srpnového festivalu otevřených budov Open...

26. 8. 2021 | Události | 281