Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Nečekali na povolání státem. Velká část našich studentů fakulty zdravotnických studií už v nemocnicích pracuje dobrovolně nebo tam jsou na praxi

IMG_20200403_134146-2.jpg
Naši studenti při jarní vlně pandemie v triážním stanu. Zleva Tomáš Zeman, Kateřina Najmonová, Václav Nocar, Ivan Dubovyk, Lucie Merhautová a Bára Tylichová

Na seznamu pro stát je aktuálně okolo 300 jmen našich studentů, ale desítky jich už v první linii pracují. Studenti druhých ročníků programů zdravotnické záchranářství a všeobecné ošetřovatelství jsou už několikátým týdnem v nemocnicích na praxích. A pomáhají tam dlouhodobě i studenti, na které se pracovní povinnost nevztahuje.

Pracovní povinnost nařízená od 8. března státem se vztahuje kromě mediků a studentů psychologie také na studenty nelékařských profesí. Fakulta zdravotnických studií TUL odevzdala soupisku se zhruba třemi sty jmény.

„Naši studenti prokazují zájem a ochotu pomoci v této složité situaci dlouhodobě, což dokazuje i to, že zhruba 2/3 studujících posledního, třetího ročníku programu zdravotnické záchranářství v současnosti již v nemocnicích několik měsíců pracují, aniž by se na ně vládní nařízení vztahovala. Zároveň se jim daří dostát studijním povinnostem,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Karel Cvachovec.
V nemocnicích je na praxi už několik týdnů také asi 80 studentů druhého ročníku studijních programů zdravotnické záchranářství a všeobecné ošetřovatelství, i ti jsou na seznamu.

„Lidé z nemocnic se na nás obracejí s přáním, že by si studenty, které u nich máme na praxi nebo jako dobrovolníky, ponechali. Vlastně si je u nás rezervují. A musím říct, že mnozí ze studentů jsou skutečně obdivuhodní,“ říká proděkanka Zuzana Paukertová a dodává, že studenti pracují na ošetřovatelsky náročných odděleních, jako jsou covidové jednotky, ARO, interní a chirurgické JIP, kardiocentra nebo urgentní příjmy, a to v různých krajích podle svého bydliště.

Seznam studentů, kteří mohou být nasazeni, odeslala liberecká univerzita dle nařízení státu koordinátorům na krajském úřadě před dvěma dny a nebylo to poprvé. Fakulta podobný seznam sestavovala už loni v říjnu. Povoláni do práce byli tehdy jen jednotlivci. Kromě toho fakulta vyslala v říjnu své studenty o tři týdny dříve do nemocnic na praxe, aby odlehčili profesionálním zdravotníkům. Jako dobrovolníci pomáhají a pomáhali studenti fakulty zdravotnických studií už od začátku pandemie na jaře 2020. Zapojili se do testování na covid-19, byli v triážních stanech, dezinfikovali sanitky, pracovali na krajské hygienické stanici jako trasovači a pomáhali na nemocničních odděleních.

Studenti, kterých se nové nařízení dotýká, přecházejí rozhodnutím děkana na samostudium, čímž se jim situace značně komplikuje. Jak děkan Cvachovec podotýká, výjimečná situace je náročná i pro pedagogy.

„Vyučuje u nás kolem stovky odborníků z praxe, jsou to z velké části lékaři nebo jiní pracovníci ve zdravotnictví a spolu s ostatními kolegy jsou nuceni metody a čas výuky operativně přizpůsobovat nastaveným podmínkám a svým pracovním možnostem tak, aby studenti měli možnost získat potřebné praktické a teoretické dovednosti. Splnit všechny tyto nároky představuje velkou administrativní zátěž také pro studijní oddělení, technickou podporu vyučujících i vedení fakulty,“ uzavírá profesor Cvachovec.

Radek Pirkl
 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

228757547_3382020272024207_3297910206032344039_n-2.jpg

Studenti dali nevidomým do rukou zámek i elektrárnu

Po půl roce příprav a desítkách hodin práce na 3D tiskárnách zhmotnili studenti Fakulty umění a architektury TUL nevidomým lidem vybrané pražské budovy. Makety staveb v měřítku 1:150 se staly součástí srpnového festivalu otevřených budov Open...

26. 8. 2021 | Události | 281

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

228757547_3382020272024207_3297910206032344039_n-2.jpg

Studenti dali nevidomým do rukou zámek i elektrárnu

Po půl roce příprav a desítkách hodin práce na 3D tiskárnách zhmotnili studenti Fakulty umění a architektury TUL nevidomým lidem vybrané pražské budovy. Makety staveb v měřítku 1:150 se staly součástí srpnového festivalu otevřených budov Open...

26. 8. 2021 | Události | 281