Kytičky pro vědkyně. Univerzitní ústav ocenil přínos žen ve vědě

1707294178412-2.jpg
Vědkyně ve středu dostávaly od ředitele univerzitního ústavu CXI Miroslava Černíka květiny. Foto: Lenka Hanušová

Ženy mají významné zastoupení v týmu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI) a ve středu byl jejich příchod do práce veselejší. Každá vědkyně dostala ve vestibulu od ředitele CXI Miroslava Černíka květiny jako pozornost před blížícím se Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě.

Výzkumné centrum Technické univerzity v Liberci se pyšní tím, že vytváří prostředí, ve kterém vědkyně excelují. „Naše výzkumnice mají velmi dobré, některé až vynikající výsledky ve svých oborech. Kromě výzkumné práce jsou některé také garantkami oborů a přednášejí na fakultách na naší univerzitě. Jsme hrdí na jejich pracovní úspěchy, ale také oceňujeme, jak dokáží skloubit profesní a rodinný život,“ říká ředitel CXI Miroslav Černík.

Ve výzkumných pozicích pracuje na CXI 39 žen. Z toho 8 vědkyň pochází ze zahraničí. Tyto ženy na TUL přinesly své znalosti a zkušenosti z jiných prostředí Evropy a Asie. Pocházejí z Polska, Ukrajiny, Turecka, Vietnamu, Tunisu a Indonésie. Jejich přítomnost podle ředitele Černíka posiluje mezinárodní spolupráci, zvyšuje jazykové dovednosti celého kolektivu a obohacuje akademické prostředí.

V týmu CXI působí vědkyně v přírodovědných a technických oborech: technologie vody, nanomateriály, molekulární genetika a mikrobiologie, bioinženýrství, analytická chemie a materiálové inženýrství.

„Na CXI se systematicky snažíme podporovat kariérní růst žen nejen ve vědě a výzkumu. Zajišťujeme rovnost příležitostí, kariérní postup a nabízíme motivaci pro rozvoj talentů bez ohledu na gender. Díky těmto iniciativám jsme svědky úspěchů našich vědkyň v různých oblastech vědy a výzkumu,“ říká profesor Černík.

CXI TUL se pyšní oceněním HR Award Excellence in Science, které mu udělila Evropská komise. Tento titul získal za komplexní péči o své zaměstnance a jejich rozvoj. Psali jsme.

TOP česká vědkyně na TUL

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který poukazuje na jejich důležitou roli ve vědě a výzkumu, si potřetí připomněla také Fakulta strojní TUL. Děkan Jaromír Moravec pozval kolegyně k posezení u kávy a čaje. Zaměstnankyním fakulty tak poděkoval za jejich práci a úsilí, které odvádí. A v souvislosi s Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě chystá fakulta také přednáškou nazvanou „Pokročilé techniky charakterizace mikrostruktury ocelí s pomocí umělé inteligence“, na níž vystoupí doktorka Šárka Mikmeková. Vědkyně se věnuje klasifikaci struktury pokročilých ocelí s využitím umělé inteligence a působí jako vedoucí vědecké skupiny Mikroskopie pro materiálové vědy na Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Vědkyně má za sebou sedm let zkušeností z vývoje nových typů ocelí na Univerzitě v Tojamě v Japonsku a ve společnosti JFE Steel. Magazín Forbes Česko zařadil doktorku Mikmekovou mezi TOP České vědkyně 2023. Přednáška se na TUL uskuteční 22. února od 14:20 v posluchárně G312 budovy G.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá na 11. února a vyhlásilo jej Valné shromáždění OSN na sklonku roku 2015. Má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumu.

Adam Pluhař

S využitím tiskové zprávy CXI

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385