Univerzitní ústav obhájil »Michelinskou hvězdu« v péči o zaměstnance

114158_size2.jpg
Evropská komise ocenila hloubku a komplexnost přístupu k péči o zaměstnance ve vědeckém prostředí na CXI. Ilustrační foto: Adam Pluhař, TUL

Prestižní ocenění HR Excellence in Research Award udělované Evropskou komisí se podařilo univerzitnímu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL dva roky po udělení obhájit. Ocenění sleduje desítky kritérií od rovných pracovních podmínek pro ženy a muže, transparentních výběrových řízení až po možnosti sladit práci s rodinným životem.

Evropská komise ocenila hloubku a komplexnost přístupu k péči o zaměstnance ve vědeckém prostředí na CXI. Vyzvedla aktivitu našeho Ústavu ve všem, co souvisí s řízením zaměstnanců. Mimo jiné pravidelné průzkumy jejich spokojenosti a celkovou informovanost o řízení a vedení lidí.

Univerzitní ústav získal HR Award na další tři roky. Poté bude prestižní známku excelence v oblasti lidských zdrojů ve výzkumu znovu obhajovat. „Ocenění HR Award se dá přirovnat ke slavným Michelinským hvězdám pro restaurace. Hvězda se neuděluje napořád, ale na jejím udržení musíte stále tvrdě pracovat. Na CXI je teď před námi další tříleté období implementace stanovených cílů. Za tři roky budou zástupci Evropské komise zjišťovat dopady ocenění přímo na naše zaměstnance,“ uvedla Alena Kábová, vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů CXI TUL. Do týmu, který se na udržení prestižního ocenění podílel, patří dále Adéla Zemanová, Jaroslava Militká, Jitka Havlíková, Zuzana Musilová a Miroslav Malý.

CXI se při implementaci řídí akčním plánem. Plán aktivit má CXI hned v několika oblastech. Je to rozvoj a hodnocení zaměstnanců, vzdělávací aktivity, transparentnost při získávání nových pracovníků, mentoring a zvyšování atraktivity pracovního prostředí CXI. „Díky HR Award a jeho implementaci propojujeme celou univerzitu i prostřednictvím tak zvaného Gender Equality Plan, neboli Plánu genderové rovnosti,“ nastínila Alena Kábová.

Na ocenění »slyší« zahraniční vědci

Ocenění bývá vodítkem i pro zahraniční vědce, kteří chtějí s institucí spojit svoji pracovní aktivitu. Na konci loňského roku měl univerzitní ústav 120 vědecko-výzkumných pracovníků, z toho 28 zahraničních. „Začínali jsme s dvaceti zahraničními pracovníky, počet vědců ze zahraničí na CXI tedy roste. I proto se snažíme o důslednou dvojjazyčnost, aby se u nás necítili znevýhodněni. Popravdě ještě nevíme, jak velkou roli pro zahraniční pracovníky hraje při jejich rozhodování fakt, že CXI má HR Award. Domníváme se ale, že to pro zahraniční vědce vodítko je. Ocenění vypovídá o tom, že se řídíme závazkem k Evropské chartě výzkumných pracovníků a Kodexem chování pro výzkumné pracovníky a jsme tedy důvěryhodnou vědeckou institucí. V mezinárodní vědecké komunitě má ocenění svoji váhu,“ uvedla Alena Kábová.

V České republice zatím nemá HR Award silnou tradici. Jako první získala toto prestižní ocenění Mendelova univerzita v Brně v roce 2018. Na západ od našich hranici má ocenění nejen tradici, ale i velkou váhu při získávání státních projektů a financí. Například ve Španělsku instituce, která nemá tento label, nedosáhne na státní granty a dotace.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce