Fakulty jednaly o spolupráci se zástupcem českého konzulátu v Kanadě

IMG_2132 - kopie.JPG
Jednání na FS. David Müller uprostřed

Fakultu strojní navštívil na konci června David Müller, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Generálního konzulátu České republiky v Torontu. Do Liberce přijel společně s Matyášem Pelantem, vedoucím oddělení Amerik Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a Evou Jungmannovou, vedoucí sekce strategických projektů a nových technologií CzechInvestu.

Jednání se kromě děkana fakulty strojní Petra Lenfelda zúčastnil také proděkan ekonomické fakulty Jaroslav Demel.

Diskuze měla několik stěžejních bodů. Především se jednalo o udržení, oživení a rozšíření akademických kontaktů mezi Fakultou strojní TUL a University of Waterloo, resp. Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning.

Důležitým bodem jednání bylo také zahájení a realizace vědecko-výzkumné spolupráce mezi fakultou strojní a českými a kanadskými průmyslovými organizacemi, ať už s budoucí podporou českých agentur, nebo samostatně.

Zúčastněné strany se věnovaly také probíhajícímu jednání o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou TUL a Conestoga College – School of Business and Hospitality.

Diskutovalo se také o přípravě a možnosti realizace pilotního projektu na kooperativní vzdělávání.

Profesor Lenfeld věří, že v oblasti výměn studentů s Kanadou, které na fakultě strojní probíhají již od roku 2008, dojde k dalšímu rozvoji spolupráce s partnerskými univerzitami v Kanadě, a to nejenom díky projektu na kreditovou mobilitu, který fakulta strojní letos získala pro realizaci vzájemných studijních i akademických výměn.

V této souvislosti se 21. června v sídle fakulty strojní hovořilo také o možné úzké spolupráci s kanadskými firmami, které mají své dceřinné pobočky v České republice, např. Magnou. Cílem této spolupráce by bylo najít nejen společná témata pro výzkumné projekty, ale rovněž oblasti pro možný co-p našich i kanadských studentů.

Jednalo se rovněž o spolupráci na úrovni politické, a to kraje. Byl nastíněn zájem kraje zorganizovat v budoucnu společné jednání představitelů libereckého a kanadského kraje se zástupci průmyslové sféry Libereckého kraje a provincie Ontario.

Marcela Válková, děkanát FS

redakčně upraveno

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_4435-3.jpg

Doktorand TUL bude zastupovat milion mladých evropských vědců

Doktorand a výzkumník Technické univerzity v Liberci Ondřej Havelka se stal jedním ze dvou českých zástupců v evropské radě Eurodoc. Ta zastupuje přes milion mladých vědeckých pracovníků a doktorandů napříč evropskými státy. Reprezentuje...

20. 6. 2022 | Lidé | 1 335