sobota 19. září 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt

Zemřel pan docent Rudolf Anděl

Zemřel pan docent Rudolf Anděl
Pan docent Rudolf Anděl

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes ve věku 93 let zemřel pan docent Rudolf Anděl, dlouholetý vědecko-pedagogický pracovník naší fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, někdejší proděkan FP TUL, zakladatel katedry historie FP TUL, čestný občan města Liberce.

Pana docenta lidé znali i z desítek přednášek, ve kterých přibližoval veřejnosti různá historická období.  „Nejradši mám období feudalismu, kdy se na troskách starého světa rodil svět nový. Mám rád éru renesance a novogotiky. Ale na dobu socialismu moc rád nevzpomínám. K nejhezčím létům mého života patří roky po listopadu 1989, kdy jsme konečně mohli svobodně učit i bádat,“ svěřil  se před třemi lety naší redakci  pan docent.

Jeho přínos ocenilo statutární město Liberec už v roce 2004 udělením Čestné medaile města. V roce 2005 byl pan docent Anděl kandidátem na Osobnost Liberecka v čtenářské anketě Libereckého deníku. Technická univerzita v Liberci vydala na jeho počest sborník u příležitosti jeho osmdesátých narozenin. V roce 2009 práci pana  docenta ocenil i hejtman Stanislav Eichler, když mu předal Zlatý dukát a Cenu pocty. V roce 2011 byla jeho práce oceněna i na mezinárodní půdě, když převzal cenu Euroregionu Nisa za přínos v oblasti historie. V roce 2014 převzal Čestné občanství města Liberce z rukou primátorky města Martiny Rosenbergové .

V roce 2014 mu rektor Zdeněk Kůs udělil u příležitosti jeho 90tých narozenin Zlatou pamětní medaili Technické univerzity v Liberci. „Chtěl jsem ocenit mimořádné zásluhy pana docenta o rozvoj naší univerzity, vědy, kultury, vzdělanosti a akademických svobod. Pan docent Anděl patřil k osobnostem, které ovlivnily vývoj a formování libereckého školství a vzdělanosti i historického povědomí. Jeho velkým přínosem je mimo jiné i to, že se významně zasloužil o založení naší fakulty pedagogické. Obdivoval jsem jeho celoživotní badatelskou práci a popularizaci historie jako vědy. Bude mi chybět i jeho nakažlivý životní optimismus ,“  řekl profesor Kůs.

Pan docent Anděl byl obecně považován za osobnost vysokého morálního kreditu a pozitivního tvůrčího životního přístupu. Navzdoryy persekuci komunistických úřadů nezanevřel na svět a na lidi.  Jeho laskavost, pochopení pro druhé, optimismus a smysl pro humor mu mohli závidět i mnohem mladší. S úctou a láskou o něm mluvili jeho spolupracovníci  i jeho studenti…

Čest jeho památce!

Pan docent Rudolf Anděl se narodil 29. dubna 1924 v Šumburku nad Desnou. Vystudoval reálné gymnázium v Turnově, Filosofickou fakultu UK v Praze – obor dějepis, zeměpis, kde získal v roce 1969 doktorát filosofie. Věnoval se především historii severních Čech a Horní Lužice. Publikoval v médiích i v odborných sbornících. Vydal knižní publikace – například Hrady a zámky Libereckého kraje, knížky o Bezdězu a Frýdlantu v Čechách. Veřejnost  ho zná také jako  autora odborných textů o husitství a regionální šlechtě. V období normalizace mu byla upřena vědecká hodnost docent, i když ji řádně obhájil. Místo toho následoval zákaz práce na vysoké škole. Působil v Liberci na jazykové škole a na Střední ekonomické škole, ale se zákazem vyučovat dějepis. Spolupracoval na rozsáhlejších projektech, například na rozsáhlé encyklopedii "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku". V roce 1990 byl Rudolf Anděl opožděně jmenován docentem československých dějin.

Pohřeb pana docenta se koná ve středu 10. ledna ve 13 hodin ve velké síni libereckého krematoria.

J. Kočárková

28.02. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání