Expozice fakulty strojní na MSV v Brně zaujala

Letošní 54. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který probíhal od 10. do 14. září, pořadatelé hodnotí jako největší a nejúspěšnější za několik posledních let.

Expozice Technické univerzity v Liberci  zastoupená fakultou strojní byla součástí pavilonu A1 zaměřeného na prezentaci výzkumných aktivit vysokých škol průmyslovým podnikům. Projekt seznamující s výzkumnými projekty vysokých škol se na strojírenském veletrhu konal již počtvrté. Letos se v pavilonu A1 představilo již pět vysokých škol z Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Bratislavy a navíc i Technologická agentura ČR.

Motto expozice FS TUL lákalo návštěvníky na výběr konkrétních ukázek řešených projektů a výstupů kombinujících tradiční a nové směry výzkumu, vývoje a inovací.

Expozici hodnotím jako zdařilou a myslím si, že naše univerzita byla na veletrhu důstojně zastoupena. Potěšující byla také vysoká návštěvnost studentů středních škol, jejichž zájem exponáty vyvolaly, “ konstatoval  Miroslav Malý, děkan fakulty strojní. 

Upoutávky projektů – např. Servisní roboty pro speciální aplikace, Nové uložení kabiny důlního rypadla, Stentgrafy a jejich zavaděčové systémy, Totální náhrady kyčelních kloubů, Náhrady kostních defektů, Inovace automobilové sedačky – tvořily pozadí expozice. Prezentován byl např. výstup projektu řešeného v rámci klastru NANOPROGRES, tzv. Zařízení na výrobu koaxiálních nanovláken.

Velké pozornosti návštěvníků se těšily praktické ukázky a vystavené modely. Zaujal model vývoje vodíkového motoru a ukázka činnosti mikromanipulátoru na tažení nanovláken (společný projekt FS a FT). Zájemci měli možnost zhlédnout např. model mechanismu šicího stroje a vedle toho si vyrobit nanovlákno.
 
Významná část expozice byla věnována projektu Výzkumu kompozitů s přírodními plnivy rostlinného a živočišného původu. Projekt byl oživen ukázkou činnosti vstřikovacího stroje, který zapůjčila firma ARBURG. Návštěvníci si tak odnášeli praktický dárek v podobě výlisku s názvem univerzity.  

„Přímo v prostředí expozice proběhlo několik jednání se zástupci průmyslové sféry a dále s německou univerzitou Duisburg Essen, která se zaměřuje především na oblast automobilového průmyslu. Zástupci z této univerzity projevili vážný zájem o spolupráci s katedrou vozidel a motorů a rovněž je zaujaly i praktické výsledky v oblasti technologie výroby materiálů v interiéru vozidla, které prezentoval prof. Lenfeld z katedry strojírenské technologie,“ doplnil Karel Fraňa, proděkan pro vnější vztahy.

„Poděkování patří Všem, kteří se na přípravě expozice podíleli a především za osobní účast a prezentaci na expozici, zejména pak: studentům a studentkám doktorského studia fakult strojní a textilní Janě Bajákové, Lucii Vysloužilové, Julii Soukupové, Lukáši Stanislavovi, Karlu Pejcharovi, Lukáši Voleskému, Josefu Popelkovi, Jiřímu Komárkovi, Jiřímu Habrovi a dále profesoru Petru Lenfeldovi. Velký dík kolegyni Radce Dvořákové, která se podílela na organizaci výstavy,“ uzavřela Iveta Lukášová, organizátorka výstavy.

Připravujeme info o jednotlivých exponátech a projektech.

http://www.bvv.cz/msv/msv-2012/aktuality/interaktivni-vystava-vedy-a-techniky-v-pavilonu-a1/


Iveta Lukášová

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645