Na narozeninovou Pecha Kucha Night strojařů přiletěla i robotická octomilka

p481026-2.jpg
Pecha Kucha Night s podtitulem Sedm dekád techniky zaplnila univerzitní aulu. Foto: Jan Jirouš

Další dárek, tentokrát v podobě dvanácti inspirativních příběhů úspěchu zabalených do úderného a zábavného formátu Pecha Kucha dostala Fakulta strojní TUL ke svým sedmdesátinám. Vědci i průmysloví partneři spojení s fakultou představili v aule příběhy plné vizionářství a strojařinu jako mnohovrstevnatý a barevný obor. Každý z nich na to měl šest a půl minuty a dvacet fotografií.

Diváci se bavili u příběhu vývoje dioptrických brýlí vyráběných na míru pomocí 3D tisku, vychutnali si vyprávění o zarputilosti autora stavebnice sportovního vozu Kaipan nebo majitele firmy na výrobu ekologických tenisek z konopí. A nezůstávalo jen u slov. Z ruky do ruky kolovaly materiály budoucnosti s unikátními vlastnostmi vyvinuté na Fakultě strojní nebo nad hlavami diváků třepotal křídly světélkující robot inspirovaný octomilkou. Na vývoji robota se podílela Fakulta strojní – fotografie zařízení dokonce pronikla i na obálku prestižního časopisu Science.

„Máme za sebou sedm dekád zkušeností, na kterých můžeme stavět, a věřím, že další dekády rozvoje liberecké techniky máme před sebou. Na pestrých příbězích našich akademiků, studentů i průmyslových partnerů, kteří pro rozvoj svých aktivit využívají našich moderních technologií, chceme ukázat, jak je technika zajímavá, ale především, jak je různorodá,“ přivítal diváky děkan Fakulty strojní Jaromír Moravec.

 

A pak už série zábavné inspirace mohla začít. Cestu od výrobce kbelíků k významnému evropskému dodavateli dílů pro automotive s mnoha unikátními patentově chráněnými technologiemi představil ředitel Magna Exteriors (Bohemia) Miroslav Frontz. „Vše si vyvíjíme sami a díky nám rostou i liberecké firmy. A tohle jsou naše plastové páté dveře, které vyrábí liberecký závod pro VW. Tak velké zadní dveře kompletně slepené z plastu si ještě před pár lety neuměl nikdo představit. Ale vyvinuli jsme je v Liberci. Proto nesnáším to slovo montovna, u nás nemá místo,“ komentoval Miroslav Frontz, absolvent Fakulty strojní jeden ze slajdů.

»Bez TULky bychom se nikam nedostali«

Samuel Nagy, jenž na strojařské „noci tlachů“ zastupoval rodinný start-up Onyx, popisoval spojení optiky s moderní technologií 3D tisku. Vývoj běžel, jak jinak, na Fakultě strojní. „Bez TULky, kde vše začalo, bychom se nikam nedostali. Zásadní bylo, když jsme přišli na to, že 3D tištěný nylon se ukázal být pro brýle nejlepším materiálem. Je lehký a odolný,“ přiblížil Samuel Nagy podnikatelský nápad.

Vlastimil Hotař a Marie Stará z katedry sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní představili objev sněhobílé hmoty s pracovním názvem skleněná plastelína. Má jedinečné vlastnosti a díky tomu i velmi široké uplatnění. Přitom vlastně vznikla náhodou. „Experimenty s křemičitými písky se nedařily. Vstupní materiál jsme proto různě modifikovali, až jsme získali tvárnou hmotu. Ta po sintrování získá sněhově bílou barvu,“ popisovala Marie Stará v rychlém sledu měnící se fotografie. Výsledný zapečený produkt už plastelínu nepřipomíná. Je naopak pevný, jak ostatně mohli na kolujícím vzorku poznat všichni v sále. „Krásně se obrábí, zajímavou vlastností je i porozita hmoty. Je to ideální materiál, který umí nasát různé tekutiny a materiály. Může fungovat třeba jako zvlhčovač ovzduší, hmota také dokáže propustit světlo a vytváří originální světelné efekty, které se dají využít v řadě aplikací. Může to být i nosič nanočástic. Hmota nasaje i vůni,“ představoval tandem vědců nový materiál.

V pořadí desátou libereckou Pecha Kucha Night pořádala Agentura regionálního rozvoje spolu s Fakultou strojní. „Akcí jsme chtěli podpořit širší věhlas Fakulty strojní a liberecké techniky obecně. Ten už ostatně v mnohém přesahuje region Libereckého kraje. Sedmdesát let Fakulty strojní se snažíme připomínat netradičními a moderními způsoby, které dokáží oslovit veřejnost a mladou generaci. Fakultu tvoří lidé a inspirativní příběhy akademiků, studentů, absolventů i průmyslových partnerů se snažíme sdílet při všech příležitostech. Věřím, že se nám daří ukazovat, že technika není šedivá a má celou škálu barev a vrstev,“ uvedl proděkan Fakulty strojní Luboš Běhálek.

Během takřka tříhodinové oslavy nesměl chybět slavnostní přípitek, který pronesl děkan Jaromír Moravec.  „Přeji fakultě, aby byla v dobré společnosti a aby v ní byla nadále spousta zajímavých lidí, kteří chtějí rozvíjet svůj obor tak, jak to předvedli řečníci. Na technickou budoucnost!“

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce