sobota 19. září 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Fakulta strojní > Zemřel pan docent Jaromír Gazda

Zemřel pan docent Jaromír Gazda

Zemřel pan docent Gazda
Pan docent Gazda mám bude chybět

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 84 let zemřel 18. října 2015 po dlouhé těžké nemoci pan docent Jaromír Gazda, jehož jméno je neoddělitelně spjato s naší univerzitou. Pan docent Gazda byl jedním z prvních absolventů liberecké vysoké školy a na ní zasvětil celý svůj produktivní život  pedagogické a výzkumné práci.

Narodil se v Kopřivnici a po ukončení základní školní docházky nastoupil do n. p. TATRA Kopřivnice, kde se v roce 1949 vyučil strojním zámečníkem. Následně byl přijat na večerní průmyslovou školu, kterou ukončil v r. 1952. Během studia pracoval jako údržbář a jako konstruktér generální opravny strojů. Vedením podniku byl vybrán k dalšímu studiu a po absolvování Státního kurzu pro přípravu pracujících na vysoké školy v Opavě byl přijat ke studiu na nově otevřené Vysoké škole strojní v Liberci. Studium v oboru strojírenská technologie se zaměřením na obrábění úspěšně dokončil v roce 1958.

Působil na katedře obrábění a organizace. V roce 1974 obhájil kandidátskou disertační práci na téma "Modelování brusného procesu" a následně se řádně habilitoval obhajobou práce "Řezivost brusných kotoučů". V roce 1980 byl jmenován docentem v oboru strojírenská technologie. V letech 1981 až 1990 zastával funkci vedoucího katedry obrábění a montáže. Byl členem vědecké rady VŠST i Fakulty strojní a proděkanem pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky. Vedl mnoho diplomových prací a vychoval řadu vědeckých a pedagogických pracovníků domácích i zahraničních.

Docenta Jaromíra Gazdu zná technická veřejnost jako odborníka v oboru broušení kovových materiálů. Jeho praktické i teoretické zkušenosti mu umožnily využít poznatků z výzkumu vyjiskřovací fáze řezání brousicích kotoučů pro stanovení originálního kritéria obrobitelnost broušením. V oboru obrábění po dobu 10 let vedl tým řešitelů úkolu základního výzkumu ČSAV, který byl úspěšně obhájen v letech 1985 a 1990. Udržoval úzké kontakty s obdobně zaměřeným pracovištěm na TU Dresden.

Pan docent Gazda byl oblíben pro svoji přívětivou a společenskou povahu, hluboké technické znalosti a životní moudrost. Jeho neutuchající životní elán a stálé aktivity na univerzitě, stejně jako veselá mysl a optimismus, nepřipouštěly, že bychom o něm někdy měli psát v minulém čase…

Ztrácíme skvělého odborníka a dobrého člověka. Čest jeho památce.

Kolektiva Katedry obrábění montáže  FS TUL

(koč)

28.02. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání