Rektor jmenoval tři docenty, promovalo 16 doktorů

IMG_8536.JPG
Až jí za pár vteřin rektor předá dekret, bude docentkou. Petra Dančová z fakulty strojní

Miroslav Brzezina včera předal jmenovací dekret s titulem „docent“ Petře Dančové, Jakubu Dyntarovi a Janu Stebelovi. Poté složilo absolventský slib a převzalo své diplomy 16 nových doktorů.

Petra Dančová je odbornou asistentkou na Fakultě strojní, na katedře energetických zařízení Technické univerzity v Liberci.

Dne 3. prosince 2018 bylo zahájeno její habilitační řízení v oboru Aplikovaná mechanika. Dne 24. dubna 2019 obhájila habilitační práci s názvem „Experimentální metody v úlohách neizotermního proudění“ a přednesla habilitační přednášku na téma „Aerodynamika křídla letounu“.

Ing. Petra Dančová, Ph.D., byla jmenována docentkou ve vědním oboru Aplikovaná mechanika.

Jakub Dyntar je odborným asistentem v Ústavu ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Dne 31. srpna 2018 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru Podniková ekonomika a management. Dne 23. května 2019 obhájil habilitační práci „Návrh a optimalizace dodavatelských systémů s využitím dynamické simulace“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Kvantitativní metody používané při modelování dodavatelských systémů“.

Ing. Jakub Dyntar, Ph.D., byl jmenován docentem ve vědním oboru Podniková ekonomika a management.

Jan Stebel je odborným asistentem na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky TUL, a současně vědecko-výzkumným pracovníkem na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, na Oddělení nanotechnologie a informatiky.

Dne 13. dubna 2018 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru Aplikované vědy v inženýrství. Dne 5. června 2019 obhájil habilitační práci „Topics in Mathematical Fluid Mechanics and Shape Optimization“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Nelineární modely tekutin a tvarová optimalizace“.

Mgr. Jan Stebel, Ph.D., byl včera jmenován docentem ve vědním oboru Aplikované vědy v inženýrství.

Poté převzali z rukou děkanky, děkanů a proděkana pěti fakult své doktorské diplomy:

Ing. Petr Kulhavý (fakulta strojní, FS)

Ing. Petr Starý (FS)

Ing. Jan Škoda (FS)

Ing. Lukáš Voleský (FS)

Muhammad Tayyab Noman, M.Sc. (fakulta textilní, FT)

Zuhaib Ahmad, M.Sc. (FT)

Xiaoman Xiong, M.Eng. (FT)

Tao Yang, M.Eng. (FT)

Mgr. Roman Knobloch (fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, FP)

Mgr. Tereza Šimková (FP)

Ing. Dagmar Benediktová (ekonomická fakulta, EF)

Ing. Zuzana Horčičková (EF)

Ing. Pavel Exner (fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, FM)

Ing. Daniel Hančil (FM)

Ing. Jakub Nečásek (FM)

Ing. Nikita Zemtsov (FM)

Během včerejšího slavnostního dopoledne také převzal Michal Vik (FT) jmenovací dekret profesora z rukou rektora Miroslava Brzeziny, který ho zastupoval na oficiální ceremonii jmenování nových profesorů v Praze. O tom v dalším článku na T-UNI.

Všem jmenovaným a promovaným gratulujeme!

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Nový hořák topí a přitom šetří peníze

V době, kdy se plynová nouze skloňuje ve všech pádech, přichází Technická univerzita v Liberci s patentem na nový typ hořáku pro tmavé trubkové infrazářiče, které se používají na vytápění průmyslových hal. Jeho přednost tkví v tom, že dokáže...

26. 9. 2022 | Věda a výzkum | 2

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce