pátek 10. červenec 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Rektor jmenoval dva docenty, promovalo osm doktorů

Rektor jmenoval dva docenty, promovalo osm doktorů

IMG_2388.JPG
Docent Petr Henyš se jmenovacím dekretem

Petr Henyš a Jiří Barilla dosáhli docentury a převzali dnes z rukou rektora Miroslava Brzeziny jmenovací dekrety. Poté promovalo osm držitelů čerstvého titulu Ph.D.

Rektor Miroslav Brzezina v projevu na úvod dnešního slavnostního dopoledne upozornil na to, že díky událostem roku 1989 mohou jmenování docentů a promoce doktorů probíhat v ovzduší svobody: „Nedávno jsme také na Technické univerzitě v Liberci oslavili 30 let od sametové revoluce, tedy 30 let akademických svobod, kdy o udělení akademické hodnosti nerozhoduje žádný stranický orgán, ale jen a jen schopnosti kandidáta,“ řekl rektor TUL.

Poté předal jmenovací dekrety dvěma novým docentům Petru Henyšovi a Jiřímu Barillovi.

Ing. Petr Henyš, Ph.D.

Petr Henyš je odborným asistentem s vědeckou hodností na Fakultě textilní TUL, na katedře technologií a struktur. Dne 22. března 2019 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru Textilní technika a materiálové inženýrství. Dne 2. prosince 2019 obhájil habilitační práci „Multi-scale Smoothed Finite Element: Micro-mechanical Material Analysis“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Úvod do metody konečných prvků“.

Ing. Petr Henyš, Ph.D., byl jmenován docentem ve vědním oboru Textilní technika a materiálové inženýrství.

Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.

Jiří Barilla je odborným asistentem na Katedře informatiky Přírodovědecké fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dne 28. října 2018 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru Aplikované vědy v inženýrství. Dne 13. listopadu 2019 obhájil habilitační práci „Využití Petriho sítí pro simulaci chemické fáze radiolýzy vody“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Využití Petriho sítí pro simulaci chemické fáze radiolýzy vody“.

Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc., byl dnes jmenován docentem ve vědním oboru Aplikované vědy v inženýrství.

Po jmenování pokračovalo slavnostní setkání promocemi. Jako první promovali noví doktoři fakulty strojní:

Ing. Martin Borůvka,

Ing. Tomáš Kořínek,

Ing. Monika Kučerová,

Ing. Ondřej Matúšek,

a

Ing. Josef Popelka.

Na fakultě textilní promovala a doktorské studium završila:

Ing. Karolína Voleská.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií má tyto nové doktory:

Ing. Jan Čejka

a

Ing. David Vápenka.

Akademické řady Technické univerzity v Liberci brzy rozšíří také nový profesor – příští týden bude v pražském Karolinu jmenován profesorem Václav Dvořák z fakulty strojní.

-pir-

28.02. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání