Studenti závěrečných ročníků se mohou v omezeném režimu vracet na univerzitu

IMG_0718 - kopie.JPG
Plné autobusy jich zatím nebudou ani zdaleka.

Opatření ministerstva zdravotnictví uvolňuje dosavadní restriktivní opatření pro studenty vysokých škol. Studenti závěrečných ročníků budou moci na konzultace a zkoušky a budou mít přístup také do laboratoří. Navíc studenti všech ročníků mohou navštívit univerzitní knihovnu za účelem vrácení nebo půjčení studijní literatury. Toto ministerské opatření platí od pondělí 20. dubna 2020.

Výjimky z dosud platného zákazu osobní přítomnosti žáků na vysoké škole citujeme z nového ministerského opatření:

„Zákaz osobní přítomnosti studentů […] se nevztahuje […] na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia:

– na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

–  na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na klinické a praktické výuce a praxi.“

Dalším opatřením ministerstva zdravotnictví se studentům také uděluje výjimka z omezení volného pohybu na území České republiky tak, aby mohli na svou univerzitu cestovat.

Knihovna přes „drive-in“ okénko

Novým opatřením se také umožňuje studentům návštěva knihovny a studovny, ovšem pouze za účelem půjčení nebo vrácení knih. Univerzitní knihovna TUL toto umožňovala i v předchozích dnech, a to prostřednictvím výdejního okénka ve svém sídle v budově H. Okénko bude fungovat od pondělí 20. dubna s novou otevírací dobou od 8.00 do 15.00 hodin. Dokumenty si mohou studenti i nadále objednávat nebo rezervovat prostřednictvím online katalogu, e-mailem či telefonicky. „V případě nutnosti budeme pouštět jednotlivce, aby si na místě vybrali, co potřebují, ale jen na nezbytně nutnou dobu ‒ bez možnosti studia na místě,“ říká Jitka Vencláková, ředitelka univerzitní knihovny.

Pro rezervování nebo objednání dokumentů budou moci studenti využít také pobočku knihovny v budově E2 v hlavním kampusu. Na dveřích vedle vstupu do školky najdou telefonní číslo. Když zavolají, knihovník přijde otevřít. Pobočka bude otevřená ve všední dny od 9.00 do 12.00 hodin.

„Mimo provoz je bohužel bibliobox na Harcově na bloku C. Budova je uzavřena, proto mohou uživatelé k vracení nadále používat bibliobox před budovou H,“ dodává Jitka Vencláková.

Vstup do budov jen na kartu a s čestným prohlášením

Podle ministerského opatření nesmí studenti, kteří budou chtít vstoupit do univerzitních budov, mít příznaky onemocnění COVID-19 a při příchodu do školy mají také povinnost podepsat čestné prohlášení, kterým deklarují, že v období posledních dvou týdnů na sobě nepozorovali příznaky virového infekčního onemocnění.

Protože ministerstvo zdravotnictví vysokým školám doporučuje evidovat pohyb osob ve svých budovách (kvůli případným pozdějším šetřením v souvislosti s karanténními opatřeními), budou univerzitní budovy přístupné pouze na kartu. Rektor TUL Miroslav Brzezina k tomu zároveň vydal příkaz, který každého studenta zavazuje k tomu, aby při vstupu použil kartové čtecí zařízení a stejně tak při odchodu z budovy. A týká se to i vstupu do místností určených pro zkoušky, které jsou tímto čtecím zařízením vybaveny. Studenti tedy nesmí vstupovat po dvojicích nebo ve vyšším počtu na „odpípnutí“ karty pouze jednoho z nich.

Bude nutné také dodržovat dezinfekci rukou u vstupu do budovy a místností, ve kterých budou probíhat zkoušky. Dezinfekční prostředky zajišťuje a rozmístí škola.

Styčnou osobou bude často vedoucí práce

Evidovaný vstup do budov v kombinaci s nutností podepsat čestné prohlášení budou na různých fakultách koordinovat různě. „Student bude dopředu kontaktovat svého vyučujícího, aby se domluvili na termínu schůzky. Vyučující dá také studentovi podepsat čestné prohlášení. Pokud student nemá čipovou kartu, musí se navíc s vyučujícím domluvit na tom, aby ho vpustil do budovy,“ popisuje řešení situace na Ekonomické fakultě TUL její děkan Miroslav Žižka. Dodává, že v případě ekonomické fakulty je stále v hojné míře možné většinu záležitostí týkajících se závěrečných diplomových prací řešit a konzultovat přes email, skype a další online nástroje.

„Netrváme na tom, že studenti ze závěrečných ročníků musí přijet. Máme studenty ze všech koutů republiky, cesta v době dopravních omezení pro ně může být obtížná,“ uvažuje také děkan Fakulty umění a architektury TUL (FUA) Osamu Okamura. „Navíc někteří vedoucí diplomových projektů jsou již starší, je samozřejmě třeba brát ohled také na ně, chceme jim dát maximální prostor pro to, aby mohli chránit své zdraví a pokračovat i s diplomanty v online režimu,“ dodává děkan FUA s tím, že Ateliér Karla Hubáčka i s dílnami a také prostory fakulty v budově A budou studentům, kteří se rozhodnou přijet, přístupné. Formulář čestného prohlášení budou i v případě FUA studenti dávat vedoucím svých diplomových projektů.

I na fakultě textilní budou styčnou osobou pro případný návrat studentů do školy vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací. „Také na naší fakultě se studenty intenzivně komunikujeme tak, abychom zorganizovali řízené konzultace ve skupinkách maximálně čtyř studentů a aby studenti mohli vykonat zkoušky a dopracovat a odevzdat závěrečné práce v tomto semestru,“ říká děkanka fakulty textilní Jana Drašarová.

Koleje také jen na kartu

Vstup na koleje bude studentům přístupný pouze v nočním režimu, tedy přes kartu, a opět v souladu s doporučením ministerstva nařizuje rektor studentům, aby karty u vstupu na koleje „označovali“ jednotlivě. Kdo si koleje odhlásil, má možnost si na ubytovací službě zařídit ubytování znovu.

Menza funguje v omezeném režimu

Studenti, kteří by si chtěli dát už v pondělí 20. dubna oběd, by si měli jídlo objednat nejlépe do pátečních večerních hodin tak, aby pracovníci menzy měli možnost v pondělí zareagovat na zvýšenou poptávku a připravit příslušný počet porcí. Menza v těchto dnech totiž funguje v omezeném režimu a připravuje podstatně méně jídel než při běžném chodu semestru.

Další studenti a další otázky

Kdy budou moci nastoupit do školy také studenti dalších ročníků, není známo. Vedení Technické univerzity v Liberci se zatím snaží věnovat všem dotazům studentů, které směřují k výuce, zkouškám, státnicím, praxím apod. Odpovědi najdete v rubrice FAQ na univerzitním webu. Jsou tam zpracovány i dotazy, které studenti kladli v nedávné online diskuzi s rektorem na facebooku univerzity.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645