Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Zbyněk Koldovský z fakulty mechatroniky byl dnes jmenován profesorem

_DSC7686 kopie.jpg
Zbyněk Koldovský je profesorem v oboru technická kybernetika. Foto: ČTK/Michal Krumphanzl

Ministr Plaga dnes v Karolinu předal 80 novým profesorkám a profesorům jmenovací dekrety signované prezidentem. Byl mezi nimi také Zbyněk Koldovský z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Jmenovací dekret na návrh Vědecké rady ČVUT převzal i Michal Vojtíšek, který působí také na naší katedře vozidel a motorů FS TUL.

Prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. (*1979)

Inženýrské a doktorské studium absolvoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, habilitoval (2012) na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (FM TUL).

Většinu své profesní dráhy spojil s akademickou půdou, působil na katedře matematiky ČVUT jako asistent, dále v letech 2002–2016 jako vědecký pracovník v Akademii věd ČR v ústavu teorie informace a automatizace, od roku 2005 působí na FM TUL.

Zbyněk Koldovský patří k předním mezinárodně uznávaným odborníkům v oblasti slepé separace signálů. Již od doktorského studia je jeho vědecká činnost zaměřena právě na oblast zpracování digitálních signálů a zejména na výzkum metod pro slepou separaci signálů. Ve své práci se také zabývá aplikacemi moderních metod ve zpracování akustických signálů, řeči a některých biosignálů.

Teorii a algoritmy pro slepou separaci pomocí analýzy nezávislých komponent rozvíjel i v rámci řešení pěti projektů Grantové agentury ČR a tří zahraničních projektů od amerických agentur.

Je členem technické komise AASP IEEE a ustanovující komise mezinárodní konference LVA/ICA.

Na fakultě mechatroniky zavedl na všech úrovních studia několik předmětů zaměřených na různou problematiku zpracování signálů a programování výpočtů a simulací v jazyce MATLAB. Je garantem doktorského studijního programu technická kybernetika. Také založil a vede laboratoř analýzy a zpracování akustických signálů a je v současnosti proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium FM. Je autorem řady odborných článků v impaktovaných časopisech a ve sbornících mezinárodních konferencí vedených v databázích WoS a SCOPUS, je autorem dvou národních patentů. V databázi WoS je uvedeno 562 citací (bez autocitací) a jeho H-index dosahuje hodnoty 12.

Zbyněk Koldovský byl dnes jmenován profesorem v oboru Technická kybernetika.

Spolu s ním byl dnes pro obor Konstrukční a procesní inženýrství jmenován profesorem Michal Vojtíšek.

Prof. Michal VOJTÍŠEK, M.S., Ph.D., působí v Centru vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze a také na katedře vozidel a motorů Fakulty strojní TUL.

Slavnostnímu aktu jmenování profesorů přihlížel také rektor TUL Miroslav Brzezina.

Oběma profesorům gratulujeme!

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_7492-2.jpg

Posíláme do škol nové učitele

Na Technické univerzitě v Liberci začaly podzimní promoce. Slavnostní udílení akademických titulů odstartovala fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

20. 9. 2021 | Univerzita | 266

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_6167_120_ptts.jpg

O post rektora TUL se ucházejí dva kandidáti

Stávající rektor Miroslav Brzezina a Josef Šedlbauer, vedoucí katedry chemie FP TUL, kandidují na rektora Technické univerzity v Liberci. Předseda akademického senátu vyhlásil kandidáty podle harmonogramu voleb dnes odpoledne.

21. 9. 2021 | Univerzita | 562