Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Výuka jen online! Vládní opatření zakazují vysokým školám od pondělí 12. října prezenční výuku

online Plíva 1.jpg
Děkan FM Zdeněk Plíva (na obr.) a všichni naši pedagogové i studenti už to znají. Přesně před sedmi měsíci (a dnem) byla online výuka nařízena státem poprvé.

Také na Technické univerzitě v Liberci se proto uzavírají budovy, od pondělí do nich bude vstup možný jen na kartu. Vládní opatření o zákazu prezenční výuky na vysokých školách platí do 25. října.

V úvodních pasážích usnesení vlády ze dne 8. října se píše: „Vláda omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz vysokých škol […], a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání […].“

Od pondělí 12. října již tedy nemůže probíhat výuka ani v laboratořích a v ateliérech, ani konzultace v menších skupinách a prozatím je třeba také ukončit naprostou většinu praxí a praktické činnosti studentů.

Co jediné po nových vládních opatřeních zbylo z prezenční výuky na liberecké univerzitě, je praktická výuka a odborné praxe na fakultě zdravotnických studií. Nic dalšího není možné.

Uzavírá se také vstup do univerzitní knihovny. Zaměstnanci knihovny však zareagovali pružně a již v minulém týdnu zprovoznili výdejní okénko. Ke studijní literatuře tak mají studenti přístup stejně, jako tomu bylo na jaře.

Podle nařízení rektora budou garanti předmětů e-mailem kontaktovat studenty, aby je informovali o způsobech a možnostech bezkontaktní výuky.

Rektor Miroslav Brzezina v tento čas na studenty apeluje: „Zapojte se do dobrovolnických činností, pokud budete vyzváni. A tyto výzvy přijdou pravděpodobně brzy, buďte připraveni. Děkuji vám.“

Informace bude vedení školy aktualizovat na webu tul.cz v sekci COVID-19 | FAQ.

-pir-

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

228757547_3382020272024207_3297910206032344039_n-2.jpg

Studenti dali nevidomým do rukou zámek i elektrárnu

Po půl roce příprav a desítkách hodin práce na 3D tiskárnách zhmotnili studenti Fakulty umění a architektury TUL nevidomým lidem vybrané pražské budovy. Makety staveb v měřítku 1:150 se staly součástí srpnového festivalu otevřených budov Open...

26. 8. 2021 | Události | 281