pátek 18. červen 2021   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Urbanistka zaměřená na futurologii a oceňovaný architekt jsou našimi novými docenty

Urbanistka zaměřená na futurologii a oceňovaný architekt jsou našimi novými docenty

A11A8502-2.jpg
Jádrem habilitační přednášky Petra Stolína na Akademii výtvarných umění v Praze bylo představení toho, jak o architektuře přemýšlí. Pracuje s jednoduchostí a přímostí architektonického prostoru. Foto: archiv AVU

Akademická prestiž Fakulty umění a architektury TUL je ještě silnější, urbanistka Zdeňka Němcová Zedníčková a architekt Petr Stolín jsou novými docenty. Fakulta tak může lépe zajistit všechny tři stupně studijního programu Architektura a urbanismus.

„Úspěšná habilitace obou akademických pracovníků je klíčová pro zajištění dostatečného počtu odborníků garantujících studijní programy Architektura a urbanismus v bakalářském, magisterském i doktorském stupni,“ zhodnotil význam habilitací obou pedagogů děkan Fakulty umění a architektury TUL (FUA) Osamu Okamura a dodal: „Všechny naše studijní programy právě prochází aktualizací, aby maximálně odpovídaly současné úrovni poznání v našem oboru a současně pomohly našim absolventům ještě lépe nacházet praktické uplatnění.“

Doc. Mgr. A. Zdena Němcová Zedníčková, Ph.D. se habilitovala přednáškou ON THE EDGE - Futurologie a architektura na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou také vystudovala. Docentka Němcová Zedníčková se tématu věnuje již od doktorandského studia, nyní je rozpracovala.

Tématem přednášky byl smysl a význam futurologie pro uvažování o architektuře a pro urbanistické plánování. Přednáška obsáhla rovněž vývoj futurologie a proměny jejího vlivu na společnost a významu pro její vývoj.

V teoretické části Zdena Zedníčková předložila postup, jak by mohli architekti zapracovat metody futurologie do svých, především urbanistických prací. Svůj přístup k tématu dokládala studentskými pracemi. Vznikly v rámci ateliéru architektky Zedníčkové a věnovaly se kolonizaci sluneční soustavy a plovoucím městům. Společným rysem těchto projektů je aplikace principů soběstačnosti a udržitelnosti ať již v high-tech podobě u vesmírných projektů, tak DIY low-tech technologií v podmínkách slumů na africkém pobřeží.

K futurologii a jejím myšlenkám docentka Zedníčková řekla: „V disertaci jsem se zabývala komunikací architekta se společností přes média. Došla jsem k tomu, že to, o čem by měl architekt se společností komunikovat, je budoucnost. Jakým způsobem na budoucnost nahlížet, jak ji předvídat, jak ji zapracovat do návrhů.“ 

Architektka Zdena Němcová Zedníčková působí na Katedře urbanismu, kde se již dlouhá léta věnuje spekulativním a futuristickým projektům, strategickému plánování metodou "future scenario planning" a navrhováním do extrémních podmínek. Její dlouholeté působení jako proděkanky pro zahraniční styky a bohaté kontakty a spolupráce s japonskými univerzitami stojí v základu současného mezinárodního rozměru a aktivit FUA.

 

 

Doc. Ing. arch. Petr Stolín se habilitoval na Akademii výtvarných umění v Praze přednáškou SPLÝVÁNÍ S PROSTOREM. Jádrem přednášky bylo představení jeho architektonického myšlení, respektive toho, jak o architektuře přemýšlí.

Jak architekt Stolín upozorňuje, nevychází z teoretických pozic. „Ke svému názoru jsem dospěl praxí a hledáním skrze stavby. Za zlomový moment považuji Památník (první společné dílo pedagogů FUA, bratrů Petra a Jana. Autoři za dílo získali v roce 2001 Čestné uznání Grand Prix architektů v kategorii Výtvarné dílo v architektuře, pozn. redakce). Díky tomuto dílu jsem začal následně pracovat s jednoduchostí a přímostí architektonického prostoru. Je to kvalita, kterou v architektuře hledám: usiluji o na jádro očištěný architektonický prostor, který je zbavený všech zbytečností, a který je minimálně manipulativní, a proto také otevřený, svobodný a také ve svém výrazu silný,“ uvedl Petr Stolín v anotaci ke své přednášce.

Komisi představil také to, jak a proč uplatňuje dlouhodobě stejné myšlení v pedagogické činnosti na FUA.

Architekt Petr Stolín se řadí mezi nejvýraznější osobnosti současné české architektonické scény. V roce 2016 získal hlavní cenu v přehlídce Česká cena za architekturu za projekt Zen Houses, ateliér a dům v Liberci. Mateřská škola na liberecké Nové Rudě se stala vítěznou realizací České ceny za architekturu 2019.

Současně je i vedoucím Katedry architektury FUA TUL a vyučujícím Architektonického ateliéru, v jeho případě specializovaného na využívání fyzického modelování jako nástroje vývoje architektonického návrhu. „V posledních dvou letech se Petr Stolín, se svojí kolegyní Alenou Mičekovou, zásadním způsobem zasadil o přepracování struktury a obsahu našeho nového bakalářského a magisterského studijního programu,“ upozornil děkan FUA Osamu Okamura.

Stavby Petra Stolína a Aleny Mičekové jsou i díky silnému estetickému náboji a rafinovanému použití běžných stavebních materiálů často uveřejňovány a recenzovány ve významných českých i zahraničních publikacích. Přispívají k dobrému jménu české architektury.

Adam Pluhař

 

24.09. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání