Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Všichni senátoři hlasovali pro kandidáta na děkana FZS Karla Cvachovce

P0007105-2.jpg
Odvoleno. Jediný kandidát na děkana Fakulty zdravotnických studií TUL získal plný počet hlasů. Foto: Adam Pluhař, TUL

Členové Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií TUL chtějí za příštího děkana profesora Karla Cvachovce. Pro jediného kandidáta na funkci děkana hlasovalo všech devět senátorů.

„Ve čtvrtek výsledky voleb doneseme rektorovi. Bude na rektorovi, zda, případně kdy děkana jmenuje do funkce,“ řekl Jakub Reček, předseda Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií TUL.

Pokud rektor profesora Cvachovce jmenuje, fakultu povede druhé funkční období.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, je na fakultě garantem studijního programu Specializace ve zdravotnictví s oborem Zdravotnický záchranář a je také členem vědecké rady fakulty. Působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny UK 2. LF ve FN Motol. Je uznávanou kapacitou v oboru urgentní medicíny. Je členem celé řady odborných grémií, vědeckých rad, oborových výborů a redakčních rad odborných časopisů.

- ad -

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce