Rektor jmenoval dva nové docenty, promovalo jedenáct doktorů

P0007177-2.jpg
Radomír Mendřický z Fakulty strojní TUL převezme za pár okamžiků jmenovací dekret a bude docentem. Foto: Adam Pluhař, TUL

Po roční epidemické pauze se znovu v univerzitní aule konal slavnostní akt předávání jmenovacích dekretů novým docentům. Z rukou rektora TUL Miroslava Brzeziny dekrety převzali Radomír Mendřický a Naděžda Petrů. Poté složilo absolventský slib a převzalo své diplomy 11 nových doktorů.

„Pevně věřím, že zůstanete u vědy a že budete dále na vysoké úrovni rozvíjet své obory, ve kterých jste dosáhli svých vědeckých hodností. Pokud ne na Technické univerzitě v Liberci, tak doufám, že s námi budete alespoň dál intenzivně spolupracovat,“ pronesl rektor Miroslav Brzezina.

Doc. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. je odborným asistentem na Fakultě strojní TUL, na katedře výrobních systémů a automatizace. Dne 10. června 2020 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru Výrobní systémy a procesy. Dne 12. května 2021 obhájil habilitační práci „Faktory ovlivňující přesnost měření optickými 3D skenery“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Využití bezkontaktního 3D skenování pro kontrolu kvality“. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. je jmenován docentem ve vědním oboru Výrobní systémy a procesy.

Doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. je vedoucí katedry ekonomie a managementu Vysoké školy finanční a správní, a.s. Dne 27. července 2020 bylo zahájeno její habilitační řízení v oboru Podniková ekonomika a management. Dne 22. dubna 2021 obhájila habilitační práci „Rodinné podnikání v ČR“ a přednesla habilitační přednášku na téma „Nástupnické strategie v teorii a reálné praxi českých rodinných podniků“. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. je jmenována docentkou ve vědním oboru Podniková ekonomika a management.

 

Rektor Miroslav Brzezina v pátek spolu s děkanem fakulty strojní Petrem Lenfeldem, děkanem ekonomické fakulty Alešem Kocourkem a děkanem fakulty textilní Vladimírem Bajzíkem také předali diplomy novým držitelům titulu „Ph.D.“ Jsou jimi:

Fakulta strojní TUL

Ing. Pavel Bartoníček

Ing. Jan Kracík

Ing. Su Le Van

Ing. Vu Nguyen Van

Mgr. inz. Michal Marek Szczypinski

Ing. Tomáš Zvolský

Fakulta textilní TUL

Ing. Tereza Heinisch

Ing. Petra Jirásková

Ing. Iveta Zvercová

Ekonomická fakulta TUL

Ing. Mgr. Lenka Suková

Ing. Kristýna Szenczi

- ad -

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645