Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Soňa Jandová profesorkou

2021_macc_481_web.jpg
Profesorka Soňa Jandová. Zdroj: MŠMT

Jmenována byla spolu s dalšími novými profesorkami a profesory již v prosinci 2020, slavnostní předání jmenovacích dekretů se však odložilo až na dobu méně stiženou koronavirem.

Ministr školství Robert Plaga předal dnes v Karolinu jmenovací dekrety 78 profesorkám a profesorům. Byla mezi nimi také Soňa Jandová, kterou na udělení profesury navrhla Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci.

Prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D., se narodila v Jilemnici (*1972), studovala tělesnou výchovu a německý jazyk na Fakultě pedagogické TUL (dnes Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, FP TUL), doktorát složila na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v oboru kinantropologie, na stejné fakultě dosáhla také akademického titulu PhDr. Na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se habilitovala v oboru kinantropologie a na stejné fakultě také proběhlo její úspěšné profesorské řízení v témže oboru.

Od roku 2000, po ukončení aktivní sportovní kariéry, nastoupila na katedru tělesné výchovy FP TUL, kde působila do roku 2013. Od roku 2011 do září 2012 byla proděkankou FP TUL. V letech 2012 (říjen) až 2018 (leden) působila jako prorektorka TUL pro vnější vztahy a později i zahraničí. Byla druhou a zatím poslední ženou mezi prorektory v dějinách liberecké univerzity. Nyní působí na částečný pracovní úvazek na Fakultě strojní TUL a také na Pedagogické fakultě UK. Odborně se věnuje biomedicínským tématům, především biomechanice chůze, teorii sportovního tréninku a vede doktorandy na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Soňa Jandová je členkou České kinantropologické společnosti, České společnosti pro biomechaniku a je členkou redakčních rad zahraničních časopisů.

Prezident České republiky ji jmenoval s účinností od 15. prosince 2020 profesorkou v oboru kinantropologie, dekret převzala dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy.

Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

228757547_3382020272024207_3297910206032344039_n-2.jpg

Studenti dali nevidomým do rukou zámek i elektrárnu

Po půl roce příprav a desítkách hodin práce na 3D tiskárnách zhmotnili studenti Fakulty umění a architektury TUL nevidomým lidem vybrané pražské budovy. Makety staveb v měřítku 1:150 se staly součástí srpnového festivalu otevřených budov Open...

26. 8. 2021 | Události | 281