Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

TUL zakládá agenturu na přenos vědeckých poznatků. Pomůže vědcům prodat jejich nápady

IMG_6860-2.jpg
Ondřej Moš představuje zástupcům univerzity fungování agentury pro transfer znalostí. Foto: Adam Pluhař, TUL

Technická univerzita v Liberci chce významně posunout zavádění výsledků bádání svých vědců do praxe i prodej jejich nápadů a inovativních technologií. Zakládá agenturu pro transfer znalostí s názvem The University Company. Do konce roku začne tato univerzitou stoprocentně vlastněná společnost propojovat vědecké týmy a komerční firmy. Z vědců má především sejmout břímě marketingu a obchodně právních jednání.

The University Company vzniká transformací z Vysokoškolského podniku Liberec. Pod tuto společnost s ručením omezeným dosud spadá například truhlárna nebo autodílna.

„Od agentury pro transfer znalostí, jež bude naší dceřinou společností, si slibujeme, že univerzita dosáhne větší úspěšnosti v komercionalizaci svých výsledků. Vědci nejsou podnikatelé a profesionálové v obchodním jednání. Pokud se ale jejich nápadů ujmou ekonomové a odborníci na obchodní právo, věřím, že se nám bude dařit snáz oslovovat firmy při spolupráci na projektech a získávat výhodnější podmínky v dravém komerčním prostředí,“ řekl rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Počítá s tím, že hmatatelné výsledky agentura přinese až v řádu několika let. Rektor zároveň připustil, že některé patenty škola v budoucnu nebude platit. „O licence a patenty, které komercionalizujeme, musí být zájem. Pokud by ale měly být spíše teoretické a bez potenciálu nasazení v reálném životě, pracovníci agentury na to po průzkumu trhu upozorní. Aby nešlo jen o drahý výzkum do šuplíku,“ uvedl rektor Brzezina.

Centrum pro transfer technologií poskytne vědeckým pracovníkům TUL široký servis, aby cesta ke komercionalizaci jejich výzkumu byla co nejhladší a hlavně úspěšná. Vědecko-výzkumné týmy získají obchodní podporu a pomoc s vyjednáváním licencí. Zaměstnanci agentury také akademikům pomohou s hledáním partnerů pro smluvní výzkum a zajistí vhodnou formu komercializace. Například prodej práv k průmyslovému vlastnictví či licence.

Vzniknou spin-off společnosti

Důležitou náplní agentury bude zakládání a podpora univerzitních spin-off společností. Tedy firem, které mají licenci k využívání duševního vlastnictví univerzity a podnikají s ním. Univerzita pak získá podíl na zisku nebo přímo na firmě. Jednou z výhod je, že pro firmy je univerzitní značka symbolem důvěryhodnosti.

„Pokud bude vědec chtít založit takovou společnost, pomůžeme mu s tím. Vědec je excelentní ve svém oboru, ale většinou není odborníkem na marketing a tržní mechanismy. S možností zakládání spin-offů se zatím na univerzitě nepracovalo, přitom je tu pro to velký potenciál,“ naznačil Ondřej Moš, jednatel Vysokoškolského podniku Liberec, spol. s r.o. Po jeho transformaci v novou univerzitní společnost se opět stane jejím jednatelem. „Už nyní o založení jednoho spin-offu jednáme, do konce roku by mohl začít fungovat,“ naznačil Ondřej Moš.

Cesta k praktickému uplatnění konkrétního vědeckého výstupu je v praxi často administrativně náročná a zdlouhavá. Mnohdy navíc dlážděná právními chybami. Obchodní jednání totiž s průmyslovými partnery dosud vedou téměř výlučně původci vynálezů. Peníze, jež by univerzita mohla úspěšnou komercionalizací získat, tak někdy protékají mezi prsty. „Rychlost a flexibilita univerzity jsou jedním z klíčových faktorů, proč zakládáme společnost pro transfer technologií. Mnoho vynálezů má nějakou cenu právě teď. Byli jsme toho svědky v době epidemie koronaviru, kdy byl zájem o nanotechnologie, ale za půl roku už poptávka klesne. Spousta vynálezů se nám, pak nepodaří komercionalizovat,“ naznačil další přínos zakládané agentury prorektor pro vědu a výzkum Pavel Mokrý.

Během nedávné konference diskutoval Ondřej Moš o záměru s vedením univerzity, děkany, ředitelem CxI, zástupci Libereckého podnikatelského inkubátoru nebo agentury CzechInvest. Právě její zástupce poskytl vedení univerzity rady. „Vaše univerzita má lepší startovací pozici než jiné školy, společnost už máte založenou. Důvěra akademiků bude růst s kompetencí agentury. Pokud bude řízena lidmi, kteří rozumí technické stránce věci a navíc budou schopni z nich sejmout všechnu administrativní zátěž a obstrukce, tedy něco řešit a vyjednávat, pak bude vítaným partnerem,“ uvedl ředitel výzkumu a vývoje agentury CzechInvest Jiří Krechl a dodal: „Bolestná role pracovníků agentury bude spočívat i v tom, aby řekli pravdu o přehnaných očekáváních akademiků. Ve smyslu, že výzkum nemá komerční potenciál.“

Adam Pluhař

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_9963-2.jpg

Neváhej a jeď! Aneb International Day na TUL

Zabalit a vycestovat na stáž nebo studijní pobyt do jiné země je snadné, stačí jen vystoupit z komfortní zóny a nová životní etapa může začít. A právě s motivací, zahnáním strachu i praktickým nasměrováním pomohl studentům ve středu 20. října...

21. 10. 2021 | Univerzita | 221

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce