Univerzitní ombudsman pomůže při diskriminaci i pracovních neshodách

Na TUL začal působit veřejný ochránce práv zaměstnanců a studentů. Ombudsman Petr Pavlík je jako nezávislý pozorovatel k dispozici všem zaměstnancům a studujícím, kteří by měli pochybnosti o dodržování práv. Je připraven pomoci těm, kdo by se setkali s diskriminací, sexuálním obtěžováním, šikanou či by zažili pocity vyhoření. Může být i prostředníkem případných sporů a komunikačních neshod na univerzitních pracovištích.

Vedení TUL zřídilo tento post, aby posílilo vztah se zaměstnanci a studenty univerzity a zlepšilo univerzitní kulturu. Ombudsman pracuje na Univerzitě Karlově a na prostředí Technické univerzity v Liberci tudíž nemá žádné vazby.

Funkce ombudsmana pro celou univerzitu je zcela nová. Mohl byste uvést konkrétní příklady, kdy může být ombudsman zaměstnancům užitečný?

Užitečný může být například tehdy, kdy se zaměstnanec setká na pracovišti s chováním, které má znaky šikany, bossingu či obtěžování. Může pomoci vyjasnit, zda se skutečně jedná o tyto typy nevhodného chování nebo zda nejde spíše o nedorozumění, které může vyřešit moderovaná komunikace s druhou stranou. Pokud by se jednalo o nevhodné chování, může pomoci situaci řešit s ohledem na míru závažnosti každého konkrétního případu.

Předpokládám, že je výhodou skutečnost, že jste z jiné univerzity, tudíž máte na dění na TUL jiný náhled a od univerzitního prostředí máte odstup. Je to tak?

Není to jen výhoda, ale základní předpoklad fungování ombudsmana. Ten by měl být nezávislý na vztazích a mocenských hierarchiích v rámci dané instituce, aby k podnětům přistupoval nezaujatě a měřil všem stejně. Je ale myslím výhodou, že se problematice diskriminace, obtěžování a nerovností věnuji profesně a badatelsky řadu let. Výhodou je i to, že jsem strávil osm let na vysokých školách v USA, kde se těmto otázkám věnuje náležitá pozornost.

Jaké jsou vlastně pravomoci veřejného ochránce práv zaměstnanců? Co může dělat, pokud zjistí porušení nějakého předpisu či zákona?

V takovém případě může doporučit vedení TUL, jak takovou situaci řešit, pokud ji tedy nemůže pomoci vyřešit sám. Podle mé zkušenosti lze některé případy týkající se například obtěžování vyřešit moderovanou komunikací. Ombudsman může také navrhovat systémová opatření včetně změn vnitřních předpisů, dojde-li k závěru, že je to potřeba.

Už jste něco v rámci vašeho celouniverzitního působení z pozice ombudsmana řešil?

Ano, byla to spíše otázka vyjasnění pozic a napjatější situace na pracovišti. Ale nemohu to dál specifikovat. Řešení bylo smírnou cestou. A odpovídal jsem i na zaslaný e-mail.

Máte už s podobným působením zkušenost? Co bývá na pracovištích nejčastějším problémem?

Určitou zkušenost mám, ale je ovlivněna současnou koronakrizí, která vedla k utlumení celé řady aktivit. Pak mám již zmíněnou zkušenost badatelskou, která ukázala, že jedním z přehlížených problémů je v českém kontextu sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí. 

Pokud vím, tak jste ještě před koronakrizí působil jako ombudsman na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CxI TUL.

Ano, začali jsme, ale pak přišel covid a všechny aktivity tak říkajíc zamrzly. Lockdown nás všechny uvrhl do zcela neobvyklé situace. Nešlo o běžný chod fungování výzkumného ústavu, tudíž se ani v tu dobu nedalo pokračovat.

I jiné univerzity zřizují nebo chtějí zřídit post ombudsmana. Kolik veřejných ochránců už na univerzitách v rámci naší země působí?

Myslím, že ve světle kauzy Feri (bývalého poslance Dominika Feriho začali v červnu prověřovat kriminalisté kvůli nařčení z deliktů sexuální povahy během jeho působení na Univerzitě Karlově, pozn. redakce), ale i v rámci úsilí o získání ocenění Human Resources Award (HRA) uvažuje o zřízení podobných postů celá řada univerzit. A vím, že některé univerzity jej již zřídily. Ale přesné počty neznám. HRA nicméně nabývá na důležitosti v souvislosti se získáváním mezinárodních vědeckých grantů, kdy dnes řada grantových agentur toto ocenění bonifikuje.

A máte přehled o tom, nakolik je tato funkce obvyklá například ve firmách?

Podle mé zkušenosti existují podobné posty především v dceřiných společnostech velkých nadnárodních firem, které velmi dbají na firemní kulturu a HR (oddělení lidských zdrojů a personální politika, pozn. redakce). Umí si totiž dobře spočítat, že se jim to vyplatí. A tím nemyslím v Česku oblíbený mýtus, že ženy v USA vyhrávají soudní spory týkající se sexuálního obtěžování. Protože je zpravidla nevyhrávají a naopak jsou vystavovány ostrakizaci na pracovišti, pokud takové chování otevřeně pojmenují. Hlavní náklady pro firmy plynou z fluktuace pracovní síly, zhoršení pracovního výkonu a tak dále.

Jak často býváte jako ombudsman v kanceláři budovy L na TUL?

Podle domluvy jsem tam jednou za měsíc. Většinou se snažím jezdit v prvním týdnu v měsíci, podle mého rozvrhu na Univerzitě Karlově. Dosud to byly čtvrtky, teď to jsou úterky. Jsem také na emailu ombudsman@tul.cz, kam mi může kdokoliv napsat. A zaměstnanci i studující mi mohou vhazovat zprávy také do speciálních schránek. Jedna je na CxI a je určená pro univerzitní ústav, druhá je ve vstupním vestibulu budovy E1. Klíče od skříněk mám jen já.

 

Bližší informace k pozici ombudsmana na Technické univerzitě v Liberci.

 

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Působí jako zástupce vedoucí Katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje kurzy zaměřené na metodologii sociálních věd, filozofii vědy a prosazování principů nediskriminace. Ve svém výzkumu se věnuje primárně prosazování rovných příležitostí žen a mužů a transformaci vědy v ČR. Je předsedou Výboru pro institucionální zabezpečení politiky rovných příležitostí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

 

Adam Pluhař

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Moderní výstavní prostor univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou už dvacet let návštěvníkům představuje nejrůznější formy designu. Foto: Adam Pluhař, TUL

Design na fakultě textilní slaví kulaté narozeniny

Tři kulatá výročí si letos připomíná Fakulta textilní TUL. Třicet let uplynulo od zahájení bakalářského studijního programu návrhářství, dvacet let slaví návrhářství skla a šperku a dvě desítky let mohou všechny možné podoby designu obdivovat...

1. 12. 2022 | Univerzita | 152

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce