Představili jsme nový vizuální styl TUL. Univerzita si jej nadělí k výročí svého založení

Upravene @Jaroslav Tomasek (29 of 52).jpg
Radim Tuček z organizace CZECHDESIGN, jež vyhlásila soutěž na nový vizuální styl TUL. Foto: Jaroslav Tomášek

Výsledky mnohaměsíční práce na novém vizuálním stylu univerzity mohli na veřejné prezentaci poznat zájemci ze všech pracovišť Technické univerzity v Liberci. TUL už má cloudové uložiště s veškerými podklady a nový design manuál. Náročná příprava změny vizuálního stylu ale stále běží. Přechod na používání nového písma, loga, barev a symbolu by měl být kompletní nejpozději na podzim příštího roku, kdy TUL slaví 70 let od svého založení.

Na prezentaci promluvili zástupci organizace CZECHDESIGN, která vyhlásila soutěž na nový vizuální styl univerzity, designér z vítězného tria Filip Dědic i zástupci univerzity.

„Nacházíme se zhruba ve dvou třetinách procesu změny vizuálního stylu univerzity. To, co vám nyní ukazujeme, je částečně definitivní produkt, který se ale ještě bude přizpůsobovat potřebám pro každodenní použití. Berte to prosím tak, že to je nástroj, který nám má pomoci k tomu, abychom dokázali snáze, rychleji a efektivněji komunikovat v rámci České republiky i se světem a zvýšili naši konkurenceschopnost,“ řekl prorektor TUL Radek Suchánek.

Vítězné trio designérů vybrala porota loni na podzim. Kreativci během náročné a zdlouhavé práce na  přípravě podkladů úzce spolupracovali se zástupci univerzity, především z Oddělení komunikace a marketingu TUL. „Nové věci procházely několika koly připomínek ze strany vás, kteří grafický styl denně používáte například při tvorbě tiskovin. Snažili jsme se vše udělat co nejvíce variabilně. Tak, aby byl styl jednotný, a přitom stále zábavný,“ pronesl na prezentaci grafik Filip Dědic. Ani teď ale práce pro grafiky nekončí. Designéři se zabývají zapracováním připomínek, které přináší praktické používání prvků nového vizuálního stylu. Řada podnětů padla i na čtvrteční prezentaci.

Zavádění nového vizuálního stylu začalo

Vedoucí Oddělení komunikace a marketingu TUL Marta Urbanová na setkání shrnula, jak pokračuje implementace nového vizuálního stylu. Probíhá postupně a odehrává se v několika krocích. V nejbližších dnech bude následovat zavádění nového univerzitního stylu na webové stránky a na sociální sítě. Následovat budou také další kola školení určených pro grafické specialisty a fakultní koordinátory, kteří mají nezastupitelnou roli v celém procesu implementace. „Pokud si nebudete jistí například tím, jaký druh loga použít, bude nejjednodušší obrátit se právě na vašeho koordinátora, na mě nebo na naši kreativní univerzitní grafičku. Zpětná vazba je pro nás důležitá a případné nesnáze se snažíme operativně řešit,“ doplnila Marta Urbanová.

Veškeré podklady a šablony jsou nyní k dispozici v cloudovém uložišti Brandcloud. Prostředí je rozdělené na rektorátní část a sekce určené fakultám a jednotlivým univerzitním pracovištím. „Podklady můžete přehledně vyhledávat, stahovat nebo sdílet podle toho, k jakému účelu je potřebujete,“ řekla Marta Urbanová.

Součástí cloudového uložiště je i nový grafický manuál. Jde pomyslnou základní „kuchařku“, která napoví, jak se všemi novými grafickými prvky nakládat. Grafický manuál bude včetně základních šablon rovněž k dispozici na obvyklém místě na intranetu v podobě klasického PDF.

Výběru vítězného týmu grafiků předcházely čtyři měsíce intenzivních příprav soutěžního zadání. Na zadání spolupracovaly všechny fakulty a univerzitní ústav. Porota se skládala z nezávislé části, v níž zasedli externí odborníci a závislé části, kde byli zástupci vyhlašovatele. Poradní hlasy měli akademici, členové Akademického senátu TUL a univerzitní pracovníci. O účast v soutěži projevilo zájem více než 40 zájemců. Do první fáze soutěže bylo vyzváno 5 grafických designérů/studií. Do druhé fáze soutěže postoupily 3 týmy, z nichž porota vybrala 1 vítězný tým.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce