Miroslav Brzezina: Co mě těší? Že věda od nás nekončí v šuplíku, ale reálně zlepšuje lidem život

r.jpg
Rektor Miroslav Brzezina v rohovoru pro partnerský magazín Universitas.

ROZHOVOR. Válku na Ukrajině lze jako každou krizi vnímat také jako příležitost, například pro budování nových akademických vazeb, říká v úvodu rozhovoru pro magazín UNIVERSITAS rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina. Dále hovoří o novém vizuálním stylu TUL i o tom, že v oblasti nanotechnologií chceme být stále průkopníky, ale velice silní jsme i v dalších výzkumných oblastech. Zmiňuje například aktivity Speechlabu, nedávno zmiňovaného v souvislosti s Cenami Nadace Olgy Havlové. Miroslav Brzezina ale hovoří i o tom, co se mu za čtyři roky v rektorské funkci podařilo, i o tom, co už v novém funkčním období nestihne. Rozhovor je součástí seriálu rozhovorů partnerského magazínu Universitas s rektorkami a rektory, kteří byli začátkem letošního roku jmenováni do svých funkcí.

Dá se říct, že všichni rektoři, kteří obhájili post, jsou rektory „krizovými“. Velkou část vašeho prvního funkčního období jste řešili pandemii covid-19 a nyní válku a její dopady. Stihl jste mimo to i něco jiného? 
To vše navíc opepřeno turbulentními změnami na trhu s energiemi a razantním navyšováním cen. Podmínky, ve kterých se nyní Evropa nachází, jsou bezprecedentní. Těžko se predikuje, jednou uzavřené smlouvy jsou vypovídány, odpadají dodavatelé energií. To se tu nikdy nedělo. Snažíme se však táhnout svou káru dál, jak se říká. Přes vleklé potíže se nám podařilo zahájit stavby, na které jsou vázány také peníze z dotací, a bylo potřeba s nimi začít. Spustili jsme například výstavbu první zelené budovy v Liberci, což bude naše nová laboratoř energetických zařízení fakulty strojní. Spustili jsme rozsáhlou rekonstrukci tělocvičen na harcovských kolejích, které po padesáti letech provozu potřebují výrazně modernizovat. Také v těchto dnech přecházíme na nový univerzitní vizuální styl. A především dále učíme a bádáme na nových věcech. Jak samozřejmá věc pro vysoké školy, řeklo by se. Ale v posledních měsících a letech skoro neudržitelná.

Vaše univerzita se v novém vizuálním stylu vzdala symbolu Ještědu, který ji provázel snad od jejího založení. Prošel ten návrh akademickou obcí ladně?
Je pravda, že Ještěd v logu spousta kolegů postrádá, ale on tam je. Jen se změnil úhel pohledu – je tam Ještěd nahlížený shora. Tvůrci nového vizuálu TUL to komentují tím, že to symbolizuje hledání nových úhlů pohledů na věc, které by mělo být univerzitě vlastní. Mně se ta myšlenka líbí. Samozřejmě výhrady k vizuálu jsou, ale celkově vnímám na univerzitě spíš chuť s novým vizuálem už pracovat a používat ho. Až ho plně implementujeme, bude na webu, na plakátech a letácích, na dárkových předmětech, zkrátka všude, tak přijde doba ztotožňování se s novou podobou značky. A věřím, že nový vizuál je ve své jednoduchosti velmi stabilní a fázi ztotožňování ustojí bez problémů. Za pět let se nám všem dostane do krve a nebude to téma. 

Celý rozhovor čtěte v magazínu Universitas.

Universitas – magazín vysokých škol

Universitas je online magazín 24 českých veřejných vysokých škol spuštěný v roce 2017. O rok později se do projektu zapojila také TUL. Magazín se formou zpráv, rozhovorů i komentářů věnuje aktuálnímu dění v českém vysokém školství a sleduje také témata dlouhodobější, jako jsou genderová vyváženost a rovné příležitosti ve vědě nebo české předsednictví v Radě EU ve vztahu ke vzdělávání.

www.universitas.cz

Magazín Universitas najdete dále na Facebooku, Twitteru a má také svůj newsletter. Přihlásit se k jeho odběru můžete zde.

-pir-

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce