Úsporný týden ukázal, že jsme výrazně šetřili už v říjnu

energy-crisis-gd3dff60b7_1920.jpg
Co nepotřebuješ, vypni. Zdroj: Pixabay.com

Kvestor Vladimír Stach vyhodnotil úsporný týden, který na univerzitě platil od 31. října do 6. listopadu. Při porovnání týdenních spotřeb se ukázalo, že efekt úsporného nakládání s elektřinou zůstal daleko za očekávanými 10 % úspor. Ovšem proto, že výrazně šetrněji jsme s energiemi nakládali už v říjnu.

„Na objektech školy jsme během úsporného týdne snížili spotřebu o 5–7 % ve srovnání s říjnovými dny letošního roku. Naprostou výjimkou je budova L, kde šli se spotřebou o více jak 28 % níže. Podle dalších zjištění to bude tím, že výrazně omezili experimenty a další provoz v laboratořích. To ale nebylo smyslem úsporného týdne, který nám měl ukázat, jak moc dokážeme ušetřit za běžného provozu tím, že se budeme chovat šetrněji,“ říká kvestor Vladimír Stach.

Před vyhlášením úsporného týdne odhadoval, že by úspory mohly být vyšší, alespoň 10 %. Výsledek však není vůbec špatný, protože se ukázalo, že jsme proudem šetřili už v říjnu, a to výrazně.

Šetřilo se už v říjnu

„Energie byly hodně tematizované už od začátku roku, kdy ve velkém končili dodavatelé, my jsme také na většině trafostanic přešli do režimu DPI, o energiích a šetření se neustále mluví v médiích. Předpokládám, že to mělo na naše zaměstnance a studenty takový vliv, že hned po prázdninách vidíme úspory okolo 10 %,“ vysvětluje kvestor Stach.

Při porovnání týdenních spotřeb v letošním listopadu a v listopadech předchozích let tak vidíme úsporu ve výši okolo 20 %, přepočteno na výdaje je to 16–17 milionů Kč v uvažovaných zastropovaných cenách elektřiny, které pravděpodobně budou platit od začátku roku 2023.

Část úspor jsme dosáhli také v technologiích budov, kdy domovníci na noc vypínali vše, co bylo možné. Právě v technologiích budov vidí kvestor Vladimír Stach nejvyšší potenciál úspor. „Dvě třetiny elektrické energie spotřebováváme každý den, včetně víkendů, Nového roku a podobně, stálou, téměř neměnící se spotřebou. Na tuto ,trvalouʻ část spotřeby se musíme zaměřit a ještě více ji snížit,“ říká kvestor.

Dál je to na každém z nás

„Zaměstnanci i studenti na kolejích šetřili sami od sebe už v říjnu a přineslo to výraznou úsporu. Za současné situace nevidím důvod, proč bychom v šetrném chování při nakládání s energiemi neměli pokračovat. Stejně tak k tomu přistupuje asi většina z nás doma,“ uzavírá kvestor Stach s tím, že vedení univerzity vyhlášení dalších úsporných dní zatím nechystá.

V lednu a v únoru by měl být provoz v budovách TUL omezen tak, jak rektor avizoval již na nedávném setkání akademické obce: v lednu a v únoru soustředíme zkoušky do dvou budov (G a H) vytápěných na hygienické minimum. Ostatní budovy rozdělíme podle informací z fakult a ústavu na tři kategorie: „ohřívárny“, laboratoře s citlivými přístroji a ostatní, které budeme pouze temperovat. To je plán, ke kterému nyní vedení školy sbírá data.

Radek Pirkl

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce