Máme tři nové docenty a dvacet sedm nových doktorů

Novým doktorům fakulty strojní předal diplomy děkan Lenfeld.JPG
Novým doktorům fakulty strojní předal diplomy děkan Lenfeld

Rektor Technické univerzity Zdeněk Kůs předal v úterý 3. června jmenovací dekrety třem novým docentům, kteří se habilitovali před Vědeckou radou fakulty strojní, fakulty textilní a fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Nové docenty, kteří se habilitovali před vědeckou radou příslušných fakult, jmenoval rektor TUL ve smyslu § 72 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ze dne 22. dubna 1998  po úspěšném habilitačním řízení.

Ve svém slavnostním projevu profesor Zdeněk Kůs zdůraznil význam dalšího vzdělávání a získávání vysokých akademických titulů na naší univerzitě. „Jsem rád, že jste svoji náročnou práci dokončili právě na Technické univerzitě v Liberci. Není to jen o tom, že to celkově zvyšuje vědeckou úroveň naší univerzity, vždyť ti dobří pedagogové a vědci zde byli i předtím. Neměli však oficiální dokument o tom, jak jsou dobří. Získání titulů je důležitý  signál pro veřejnost, že Technická univerzita v Liberci, která má právo tyto akademické tituly udělovat, vytváří  dobré podmínky pro vědeckou práci a profesní růst vědecko-pedagogických pracovníků. Lidé tak vidí, že jsme také schopni stále zkvalitňovat i svoji pedagogickou činnost," řekl rektor.

Novými docenty TUL jsou:

Ing. David Cirkl, Ph.D. (*1973)
Je odborným asistentem na Fakultě strojní TUL na katedře mechaniky, pružnosti a pevnosti. Dne 22. ledna 2014 na zasedání Vědecké rady FS TUL obhájil habilitační práci „Měření, vyhodnocení a modelování mechanických vlastností polyuretanové pěny“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Návrh zátěžového zařízení pro experimentální zjištění amplitudové frekvenční charakteristiky“. Je jmenován docentem ve vědním oboru Aplikovaná mechanika.

Ing. Eva Košťáková, Ph.D. (*1978)
Je absolventkou Fakulty textilní TUL, obor Textilní materiálové inženýrství. Vědecká hodnost „doktor“ v oboru Textilní materiálové inženýrství jí byla udělena na FT TUL v roce 2012. Habilitační práci vypracovala na téma „Nanokompozitní materiály“ a obhájila ji před vědeckou radou fakulty textilní dne 19. února 2014. Téhož dne přednesla habilitační přednášku na téma „Výroba uhlíkových nanotrubic na speciálních substrátech“.Je jmenována docentkou ve vědním oboru Textilní technika a materiálové inženýrství.

Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. (*1961)
Je absolventem ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika. V roce 1994 získal vědeckou hodnost „CSc“ tamtéž, v oboru Technika prostředí. Habilitační práci vypracoval na téma „Neizotermické úplavy a impaktní proudy“ a obhájil ji před vědeckou radou fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií dne 23. dubna 2014. Téhož dne přednesl habilitační přednášku na téma „Proudové pole a jeho řízení“.Je jmenován docentem ve vědním oboru Aplikované vědy v inženýrství.

Na úterním slavnostním setkání převzali diplomy absolventi doktorských studijních programů, kteří složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci na pěti fakultách naší univerzity. Slib absolventa doktorského studia, který přednesl Ing. Luboš Běhálek, složilo 27 nových nositelů titulu Ph.D.

Seznam nových nositelů titulu Ph.D.:

FAKULTA STROJNÍ – diplomy předal děkan fakulty Petr Lenfeld:
Ing. Luboš Běhálek, Ing. Monika Hejnová, Ing. Věra Jahodová, Ing. Pavel Kejzlar, Ing. František Koblasa, Ing. Zdeněk Krabs, Ing. Jiří Marján, Mgr. Zdeněk Michalčík, Ing. Phan Thanh  Nhan, Ing. Stanislava Rusnáková, Ing. Václav Rychtář, Ing. Jiří Šafka, Ing. Tuan Nguyen Thanh, Ing. Zdeněk Varga, Ing. Vlastimil Votrubec, Mgr. Michal Vrba

FAKULTA TEXTILNÍ – diplomy předala proděkanka fakulty Pavla Těšinová:
Ing. Abdul Malik Rehan Abbasi, Ing. Vijaykumar Narayandas Baheti

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ – diplom předala proděkanka Alena Kopáčková:
Ing. Jan Linhart

EKONOMICKÁ FAKULTA – diplomy předal děkan fakulty Miroslav Žižka:
Ing. Irena Fujerová, Ing. Blanka Loudová, Ing. Vendula Macháčková, Ing. Jan Öhm

FAKULTA MECHATRONIKY INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ – diplomy předal děkan fakulty Václav Kopecký:
Ing. Michal Balatka, Ing. Jiří Horčička, Ing. Jitka Hübnerová,  Ing. Miloš Kodejška, Ing. Lukáš Steiger   

Složením státní doktorské zkoušky, vypracováním a obhajobou disertační práce prokázali jmenovaní absolventi doktorských studijních programů hluboké teoretické znalosti, přinesli nové poznatky a prokázali schopnost samostatné vědecké práce. Tím splnili podmínky stanovené § 47 zákona č. 111 Sbírky z roku 1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, a proto jim byl udělen akademický titul „doktor“.

Redakce T-UNI všem našim novým docentům a doktorům blahopřeje.

Více fotek najdete na: http://tuni.tul.cz/fotogalerie/promoce-docentu-a-doktoru-2-cervna-2014
 

J. Kočárková
Foto: Radek Pirkl

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645