Zemřel pan Ing. Miroslav Kumpošt

Zemřel pan Ing. Miroslav Kumpošt
Pan Miroslav Kumpošt

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 4. listopadu 2014 náhle zemřel náš spolupracovník pan Ing. Miroslav Kumpošt. Na naší vysoké škole pracoval nepřetržitě více než 40 let.

Miroslav Kumpošt se narodil 15. března 1923 v Hodolanech. Na Vysoké škole strojní v Liberci začal pracovat jako asistent v roce 1954 a měl na starosti dílny, organizaci výuky v dílnách a dílenská cvičení. Po rozšíření VŠS v Liberci o fakultu textilní a dokončení výstavby komplexu budov E zajišťoval Ing. Kumpošt jak přemístění strojního vybavení z tehdejších dílen ze suterénů budovy B do jedné z nových hal v budově E, nákup nových strojů i nástup nových kvalitních pracovníků. Nové dílny vytvořily výrobní zázemí pro odborné katedry na fakultě strojní i textilní a umožnily významně rozšířit i spolupráci s průmyslem. Vzhledem k těmto změnám dílny získaly statut rektorátního útvaru s názvem „Vývojové dílny“ a Ing. Kumpošt se stal jejich ředitelem.

Po událostech v letech 1968-69 musel Ing. Kumpošt z politických důvodů opustit  vývojové dílnyVŠST v Liberci a v roce 1971 začal pracovat jako metrolog ve Státní zkušebně na Výzkumném a zkušebním pracovišti spalovacích motorů VŠST v Liberci. Po roce 1990 Ing. Kumpošt postupně rozšiřoval svoje působení metrologa i na ostatní odborná pracoviště naší školy.V této práci pokračoval až do odchodu do důchodu koncem r. 1997.

Ing. Miroslav Kumpošt byl všestrannou osobností, která po sobě zanechala nezpochybnitelné pracovní výsledky na TUL a významně se zapsala i do historie československého lyžování. Věnoval se zejména skokům na lyžích a severské kombinaci, zkušenosti ze závodů potom využíval jako trenér sdruženářů a nakonec se věnoval výchově nejmladší generace sdruženářů. Jeho zásluhou byl v blízkosti TUL před více jak 50 lety vybudován sportovní areál se 2 skokanskými můstky pro žákovské kategorie, na kterých zasvěcoval školáky do techniky skoků na lyžích ještě dlouhou dobu jako důchodce. Byl členem předsednictva Československého svazu lyžařů a podílel se na organizaci mnoha světových lyžařských akcí. Byl rovněž nepřehlédnutelnou postavou v akademické TJ Slavia.

Čest jeho památce

Stanislav Beroun
(koč)

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 653

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 653