Máme čtyři docenty a jednadvacet nových doktorů

Noví docenti. Viková, Pokorný, Petrík a Eldessouki..jpg
Docenti Viková, Pokorný, Petrík a Eldessouki.

Včera se v univerzitní aule konaly slavnostní promoce absolventů doktorského studia a jmenování docentů. Rektor Technické univerzity Zdeněk Kůs jmenoval čtyři nové docenty a předal diplomy jednadvaceti novým doktorům.

Fakt, že Technická univerzita v Liberci má právo akademické tituly udělovat, vytváří podle něj dobré podmínky pro vědeckou práci a profesní růst vědecko-pedagogických pracovníků. Tuto kvalitu je třeba si udržet i navzdory legislativním a byrokratickým okolnostem.

„Máme novelu zákona o vysokých školách, která je ovšem pro nás zklamáním. Novelu, která neřeší hlavní problémy a která způsobí nárůst další a další byrokracie. Nového zákona o vědě a jejím financování se zřejmě nedočkáme, našel své místo u ledu a života v něm mnoho není,“ řekl ve svém slavnostním projevu rektor Zdeněk Kůs a dodal:

„Nenechme se tím otupit a otrávit. Podstatné je, že na naší univerzitě umíme dobře učit, bádat a publikovat. Podstatné je, že dnes přibyli další skvělí doktoři, vynikající docenti. Podstatné je, že zítra budou jmenováni dva naši noví profesoři.“

Nové docenty, kteří se habilitovali před vědeckou radou Fakulty textilní TUL fakult, jmenoval rektor TUL na návrh děkanky FT TUL Jany Drašarové ve smyslu § 72 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ze dne 22. dubna 1998 po úspěšném habilitačním řízení.

Novými docenty TUL jsou:

Mohamed Farag Awad Eldessouki, M.Sc., Ph.D. (*1980 v Egyptě)

Je absolventem univerzity v Alabamě. Vědecká hodnost „doktor“ v oboru Polymer and Fiber Engineering mu byla udělena v roce 2011. Habilitační práci vypracoval na téma „Soft Computing and Computer Vision for the Characterization and Evaluation of Fibrous Structures“ a obhájil ji před vědeckou radou fakulty textilní dne 10. prosince 2015. Téhož dne přednesl habilitační přednášku na téma „Introduction to Textile Engineering“. Je jmenován docentem ve vědním oboru Textilní technika a materiálové inženýrství.

Ing. Stanislav Petrík, CSc. (*1958 v Košicích)

Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Vědecká hodnost „kandidáta věd“ v oboru Radioelektronika mu byla udělena na Vysoké škole technické v Košicích v roce 1990. Habilitační práci vypracoval na téma „Význam beztryskového elektrostatického zvlákňování pro rozvoj průmyslové výroby a aplikací nanovlákenných materiálů“ a obhájil ji před vědeckou radou Fakulty textilní TUL dne 16. května 2016. Téhož dne přednesl habilitační přednášku na téma „Překonávání propastí aneb Dobrodružná cesta nové technologie do života“. Je jmenován docentem ve vědním oboru Textilní technika a materiálové inženýrství.

Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. (*1961 v Boskovicích)

Je absolventemFakulty technologické VUT v Brně. Vědecká hodnost „doktor“ v oboru Technická kybernetika mu byla udělena na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL v roce 2011. Habilitační práci vypracoval na téma „Praktické a teoretické aspekty elektrického zvlákňování (Mezioborový pohled na tvorbu nanovláken)“ a obhájil ji před vědeckou radou Fakulty textilní TUL dne 16. května 2016. Téhož dne přednesl habilitační přednášku na téma „Úvod do elektrického zvlákňování“. Jejmenován docentem ve vědním oboru Textilní technika a materiálové inženýrství.

Ing. Martina Viková, Ph.D.(*1964 v Plzni)

Je absolventkou Fakulty textilní Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Vědecká hodnost „doktor“ jí byla udělena na Heriot-Watt University ve Skotsku v roce 2011. Habilitační práci vypracovala na téma „Metody měření vybraných optických vlastností fotochromních textilií“ a obhájila ji před vědeckou radou Fakulty textilní TUL dne 10. prosince 2015. Téhož dne přednesla habilitační přednášku na téma „Senzorické textilie a pokročilá kolorimetrie“. Je jmenována docentkou ve vědním oboru Textilní technika a materiálové inženýrství.

Seznam nových nositelů titulu Ph.D.:

FAKULTA STROJNÍ – diplomy předal děkan fakulty Petr Lenfeld:

Ing. Michal Ackermann, MUDr. Pavel Buchvald, Ing. Petr Henyš, Ing. Stanislav Jirouš, Ing. Radovan Kovář, Ing. Martin Seidl, Ing. Robert Záboj

FAKULTA TEXTILNÍ – diplomy předala proděkanka fakulty Gabriela Krupincová :

Mgr. Jana Horáková, Juan Huang, M.Eng.,Ing. Bc. Hana Křížová (omluvena), Ing. Ladislav Nagy, Mohanapriya Venkataraman, M.Tech

EKONOMICKÁ FAKULTA – diplomy předal děkan fakulty Miroslav Žižka:

Ing. Gabriela Machalová, Ing. Lenka Štibrányiová

FAKULTA MECHATRONIKY INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ – diplomy předal děkan fakulty Zdeněk Plíva :

Ing. Petr Bílek, Ing. Roman Doleček, Ing. Radek Horálek, Ing. Pavel Jandura, Mgr. Jindřich Jelínek, Ing. Karel Paleček, Ing. Pavel Psota, Ing. Vratislav Žabka

Složením státní doktorské zkoušky, vypracováním a obhajobou disertační práce prokázali jmenovaní absolventi doktorských studijních programů hluboké teoretické znalosti, přinesli nové poznatky a prokázali schopnost samostatné vědecké práce. Tím splnili podmínky stanovené § 47 zákona č. 111 Sbírky z roku 1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, a proto jim byl udělen akademický titul „doktor“.

Redakce T-UNI všem novým docentům a doktorům srdečně blahopřeje.

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

IMG_0274 - kopie - kopie.JPG

Novoroční zdravice rektora Miroslava Brzeziny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, novoroční přípitek by se měl nést v optimistickém duchu. Přiznám se, těžko se mi hledá takové rozpoložení, protože to, co celý svět prožívá, růžové není, a bohužel to není jen...

1. 1. 2022 | Univerzita | 476

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 646