Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Zkušenosti stážistů zúročí FS při přípravě nových studijních programů

Zkušenosti stážistů zúročí FS při přípravě nových studijních programů
Dominantou univerzity je moderní budova Super C

V rámci projektu OP VVV - Příprava nových studijních doktorských programů Fakulty strojní TUL absolvují mladí akademičtí pracovníci fakulty strojní zahraniční stáže (viz předchozí článek). Podle proděkana FS TUL Martina Bílka je jejich úkolem mimo jiné zmapovat v průběhu svých pobytů pravidla, zvyklosti a odborné pojetí doktorských studijních programů. „Postřehy a názory jsou jedním z diskusních témat nad obsahem a standardy připravovaných studijních programů FS TUL,“ řekl proděkan Bílek.    

Na  prestižní, světově uznávané univerzitě  RWTH v německých Cáchách již absolvoval v rámci uvedeného  projektu stáž Jan Valtera z katedry textilních a jednoúčelových strojů. O své dojmy a postřehy se podělí i se čtenáři T-UNI:

Přestože univerzita RWTH Aachen s více než 12 tisíci studenty patří do skupiny větších univerzit, svou polohou i důrazem na technické oblasti výzkumu je podobná naší univerzitě. Lázeňské město Cáchy leží na samých hranicích s Belgií a Nizozemím. To se promítá do složení studentstva i akademiků, kteří často dojíždí z okolních států. Mezi širokým portfoliem univerzity pak dominují právě inženýrské obory s důrazem na mechaniku, konstrukci a mechatroniku strojů a zařízení. Liberec přitom není kolegům z RWTH neznámý. Profesor Burkhard Corves a jeho spolupracovníci z institutu IGM jsou pravidelnými účastníky konference TMM o teorii strojů a mechanismů, kterou  pravidelně ve čtyřletých cyklech pořádá naše katedra. Profesor Corves je vedoucím oddělení IGM zabývajícím se výzkumem v oblasti mechaniky, dynamiky a robotiky na světové úrovni.

Během svého pobytu jsem především pracoval na společném tématu zaměřeném na analýzu klikového mechanismu s magnetickými akumulátory kinetické energie. Prostřednictvím dvou prezentací a workshopu jsem měl možnost představit tamním kolegům naši univerzitu, vybrané výsledky fakulty strojní a možnosti využití magnetických systémů v dynamicky náročných aplikacích. Bylo navíc velice zajímavé seznámit se blíže se strukturou doktorského studia na RWTH i s přístupem akademiků k výuce.

Univerzita RWTH Aachen je svým vybavením i způsobem výuky skutečně technika s velkým T,  ale studentský život je podobný tomu našemu. Hlavním dopravním prostředkem studentů i zaměstnanců je zde však kolo.

Ing. Jan Valtera, Ph.D.

Přínosem stáže doktora Valtery také je, že podařilo zorganizovat návštěvu dvou doktorandů z týmu profesora Corvese na naší univerzitě. Studenti Sven Rink a Amir Shahidi představí 4. září od 10.30 hodin své výzkumné oddělení i univerzitu RWTH. Prezentace se bude konat v učebně katedry textilních a jednoúčelových strojů v budově F1, ve 4. podlaží. Všichni jste srdečně zváni.

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce