středa 08. červenec 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Chtějí dál stavět mezinárodní mezigenerační mosty

Chtějí dál stavět mezinárodní mezigenerační mosty

Chtějí dál stavět mezinárodní mezigenerační mosty
Poslední projektové setkání na TUL

Senioři studující v Centru dalšího vzdělávání na naší univerzitě, chtějí pokračovat ve „stavění mezigeneračních mostů“. Shodli se na tom koncem srpna při hodnocení letos ukončeného projektu Senioři stavějí s mladými mosty pro Evropu- Ältere bauen mit Jüngeren Brücken für Europa.  Projekt podpořila Evropská unie v rámci programu Erasmus + a jeho cílem bylo podpořit celoživotní vzdělávání seniorů, zintenzivnit kontakty mezi mladou generací a seniory a pokusit se změnit společenské vnímání seniorů zejména u mládeže. Centrum dalšího vzdělávíní v projektu TUL přitom spolupracovalo s  TU Chemnitz (Německo), ZDUS (Slovinsko) a Gefas Steiermark Rakousko.

S německými kolegy z univerzity v Chemnitz, jsme hodnotili, co se nám povedlo a hovořili jsme o podmínkách a případných partnerech pro nový projekt s podobným zaměřením,“ uvedla Jitka Pacltová CDV TUL. Připomněla, že Technické univerzitě v Liberci se podařilo navázat velmi dobré kontakty s německými základními a středními školami a tím splnit hlavní bod projektu- spolupráce seniorů s mladými lidmi. „Měli jsme několik zajímavých akcí i na českých školách. České i německé školy nám ohromně vycházely vstříc. A děti se zájmem poslouchaly vyprávění našich seniorů - například z doby sovětské okupace a normalizace a žitavské děti s námi ochotně malovaly velikonoční vajíčka, pletly pomlázky, vařily ovocné knedlíky, zajímaly se o naše zvyky a učily se české výrazy. Myslím, že mezigenerační spolupráce nám i dětem přinesla nejen zajímavé zkušenosti a podněty, ale i radost ze vzájemného setkávání,“ shrnula Jitka Pacltová.

Profesor Roland Schöne z Technické univerzity v Chemnitz zdůraznil, že je nanejvýš potřebné, aby se vzdělávání seniorů a zkvalitňování mezigeneračních vztahů dostalo do popředí zájmů společnosti. „Obecně je nutné, aby se vztah k seniorům kvalitativně změnil, aby je mladá generace vnímala pozitivněji.  Své zkušenosti si můžeme vyměňovat na mezinárodní platformě,“ řekl profesor Schöne. Dodal, že hlavním bodem nového projektu by měla být právě ještě intenzivnější spolupráce mezi „mladými a staršími“.  „Chtěl, bych, abychom byli schopni na této platformě přispět k demokratizačním procesům v Evropě. V Německu se například v tomto ohledu velmi osvědčil tzv. „Dětský parlament“ kde mladí a starší diskutují o aktuálních společenských a politických otázkách. Tak jsme přímo u zdroje myšlenek a názorů našich dětí. Velmi populární se stala také pozice žákovského mluvčího všech základních škol v Chemitz. A to i v případě, že někdy spolupráce se základními školami úplně nesplnila naše očekávání.“

Podle Klause Bartolla z TU Chemnitz je velmi pozitivní i fakt, že někteří studenti jsou ochotni v mezigeneračních projektech pracovat v budoucnu i bez nároku na mzdu.

Vedení budoucího projektu, by se podle Jitky Pacltové rádo ujalo Centrum dalšího vzdělávání naší univerzity „Přihlášky se podávají do března příštího roku. Začít bychom chtěli od 1. září 2018. Podle našich představ by projekt byl dvou až tříletý. Rádi bychom naše aktivity směrovali šířeji- chtěli bychom obsáhnout i kulturní vzdělávání včetně akci spojených s klasickou hudbou. Mladí by mohli seniorům pomoct při zacházení s chytrými telefony a zvýšit jejich počítačovou gramotnost. Senioři by jim zase mohli pomoci od závislosti na moderních technikách a „vytáhnout“ je od počítače na výlety na zajímavá místa. Možná, že by kluci přišli na chuť stavění a pouštění draků, výletům a různým hrám v přírodě.

Do nového mezinárodní mezigenerační projektu by se chtěli zapojit všichni, kteří pracovali v právě ukončeném projektu. Je třeba, aby realizátory byly instituce nejméně ze tří zemí. Už se ale hlásí noví zájemci, například s Technická univerzita ve Zvolenu. Jako možní partneři se hlásí i Univerzity třetího věku v Salzburgu a Klagenfurtu. O ty, kteří chtějí v této oblasti pracovat, asi nouze nebude. Pokud neuspějí se  žádostí, budou dosavadní projektoví partneři hledat finanční zdroje jinde.  Podle profesora Schöneho by možná mohly pomoci některé nadace.

-koč-

28.02. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání