Petr Lepšík jmenován docentem, promovalo 15 doktorů

Rektor Miroslav Brzezina dnes předal jmenovací dekret Petru Lepšíkovi, docentovi v oboru Konstrukce strojů a zařízení. Po jeho jmenování převzalo 15 nových doktorů své diplomy.


Docent Petr Lepšík je odborným asistentem s vědeckou hodností na Fakultě strojní TUL, na katedře částí a mechanismů strojů.
Dne 6. června 2017 bylo zahájeno jeho habilitační řízení v oboru Konstrukce strojů a zařízení. Dne 23. května 2018 obhájil habilitační práci „Nástroje systematické kreativity ke zvyšování efektivity strojů a zařízení“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Inovace technických systémů pomocí funkční analýzy“.
Ing. Petr Lepšík, Ph.D.,  byl jmenován docentem ve vědním oboru Konstrukce strojů a zařízení.


Na fakultě strojní dnes promovali tito čerství držitelé titulu Ph.D.:
Mgr. Pavel Černý, Ing. Aleš Dittrich, Ing. Michal Kašpárek, Ing. Miroslav Pažout, M. A. Martin Sturm, Ing. Jan Vácha a Ing. Miroslav Vavroušek.


Fakulta textilní má tyto nové doktorky: Ing. Funda Büyük Mazari a Ing. Martina Novotná.

Na ekonomické fakultě promovali „Ph.D.“: Ing. Markéta Mačí, Ing. Tomáš Langer a Mgr. Tomáš Žižka.

Děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci dnes předal doktorský diplom: Ing. Petru Ječmenovi, Ing. Leoši Kukačkovi a Ing. Davidu Pavlíkovi.

Rektor Miroslav Brzezina na dnešních promocích hovořil ve svém projevu o automobilovém konstruktérovi Karlu Benzovi. Připomněl, že než vyrobil a začal s úspěchem prodávat první vozy s benzínovými motory, prošel velkými strastmi, kterými prochází mnohý vědec na cestě k naplnění své vize a svého cíle. Příběh Karla Benze by asi nikdy nebyl úspěšný nebýt jeho ženy Berthy Benzové, která svého budoucího manžela vykoupila z dluhů a i nadále mu výrazně pomáhala v jeho úsilí. „Buďte vděční za to, že vás v doktorském studiu někdo podporoval, že jste dostali morální i psychickou podporu od svých partnerů a blízkých tak, jak nám ukázala svým příkladem už před více než sto lety Bertha Benzová,“ promluvil k čerstvým absolventům doktorského studia rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Jmenovanému docentovi a novým doktorům gratuluje také redakce T-UNI.

-pir-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce