pátek 28. únor 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Univerzita > Své studium ukončilo 721 absolventů

Své studium ukončilo 721 absolventů

FS_promoce (6).JPG
Červená je barva krve a vydřeného diplomu pro ty, kteří obstáli s vyznamenáním.

Naši absolventi jsou dobře vybaveni pro praxi, nesmí však polevit a ztratit schopnost kritického úsudku. Neměli by také volit cestu pouhého plynutí s proudem a měli by dále nést a rozvíjet ideje humanity a demokracie. V tom smyslu k nim při promocích promlouvali profesoři a akademici ve svých závěrečných slovech.

Promoce na Technické univerzitě v Liberci začaly v pondělí 25. června, kdy se se studiem loučili absolventi fakult textilní a ekonomické, psali jsme o tom zde.

Slibovalo a přísahalo se na žezlo po celý týden. Dnes promoce zakončila fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

Děkan fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Zdeněk Plíva 48 bakalářům a 29 inženýrům řekl: „Pokud se ve vašem životě vyskytnou nějaké překážky, doufám, že máte ty správné algoritmy k jejich překonání. Přeji vám vše dobré, konejte svým životem dobro a doufám, že s dobrem se budete potkávat.“

Fakultu zdravotnických studií letos v létě při promocích opustili první absolventi, resp. absolventky oboru Zdravotnický záchranář. Celkem na fakultě promovalo 25 bakalářů a dva inženýři. „Co přát novým kolegům do budoucna? Především víru, že to má smysl. Ne vždy se všechno podaří. Je na místě připomenout si slova jednoho portugalského básníka: ,Dělal jsem, co jsem mohl, ale osud rozhodl, jak chtělʻ, řekl čerstvým držitelům diplomů děkan Karel Cvachovec.

Pro svůj diplom si na fakultě umění a architektury přišlo 31 absolventů bakalářských studií a  28 absolventů navazujících programů.

Prorektor TUL Radek Suchánek ve svém projevu na jejich promocích akcentoval především dodržování idejí humanismu a demokracie, které „do vínku našeho státu vložil prezident Osvoboditel Tomáš Garrique Masaryk […]. Rád bych na vás v této slavnostní chvíli apeloval, nechť schopnosti kritického úsudku, které jste již tolikrát prokázali za celou dobu svého studia, používáte a dodržujete i ve věcech každodenních. Je snadné se opírat o odkaz prezidenta Masaryka v dobách snadných, ale je nelehké jeho mravní postuláty naplňovat v každodenní činnosti, zvláště pak v době, která vyžaduje mravní integritu, tváří v tvář obtížným výzvám dnešní doby.“

Petr Lenfeld, děkan fakulty strojní, která jako zakládající fakulta naší univerzity letos slaví 65 let od svého založení, absolventy ujišťoval, že o práci mít obavy nemusejí. „Jste žádané zboží na trhu práce, obavy z praxe mít nemusíte, připraveni jste dobře, jak dokazují zpětné reference na naše absolventy z průmyslu. Pokud i přesto budete potřebovat pomoc fakulty strojní, můžete se na nás kdykoliv obrátit,“ řekl ve svém laudatiu profesor Lenfeld. Diplom předal 73 inženýrům, z toho 19 absolventům studia v angličtině. I proto byl jeden promoční běh fakulty strojní opět česko-anglický.

Celkem 108 bakalářek a bakalářů a 69 absolventek a absolventů magisterského a navazujícího magisterského studia fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické převzalo své diplomy dnes.

„V médiích se občas dozvídáme, jak roste hrubý domácí produkt, jak roste, popřípadě klesá produktivita v tom či onom oboru, sledujeme však ve stejné míře mnohem hůře měřitelné aspekty našeho života, jako je slušnost, poctivost, empatie, pokora a jistě mnoho dalších vlastností v naší společnosti snad také potřebných?“ obrátil se dnes na promované děkan Jan Picek a pokračoval: „Pokud použiji ekonomickou teorii, mohu se ptát, jestli roste hrubý domácí index těchto vlastností, nebo klesá. Popravdě řečeno, nevím. Ale jako optimista doufám v pozitivní vývoj a jako pedagog věřím, že právě vy budete nositelé těchto hodnot.“

Nakolik se slova rektora, prorektorů, děkanky a děkanů našich fakult v činech a postojích absolventů Technické univerzity v Liberci projeví, je nyní jen a jen v jejich myslích a rukách. Alespoň v případě těch, kteří už v dalším studiu pokračovat nebudou. Není to zanedbatelná část společnosti, celkem v létě promovalo 402 bakalářů a bakalářů umění a 319 inženýrů, magistrů a magistrů umění.

Všem jim gratulujeme také z redakce T-UNI. Přejeme nejen jim krásné léto.

Radek Pirkl

28.02. 2020

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

!!! Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s šířením koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU ŠKOLY ZDE !!!

Další články v rubrice

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se
Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání